Pierwsza ulga za internet

Podatnicy będą mogli po raz pierwszy odliczyć wydatki za korzystanie z internetu w 2005 roku. To nowa ulga, która obowiązuje dopiero od 1 stycznia br. Podobno odliczenie wydatków na internet jest dziecinnie proste.

Aby skorzystać z ulgi konieczny jest załącznik do zeznania PIT/O. Podatnik może odliczyć od dochodu wydatki poniesione z tytułu użytkowania sieci internet w mieszkaniu czy domu, w którym rzeczywiście mieszka. Za 2005 rok można odliczyć maksymalnie 760 zł.

Jeżeli z internetu korzystają małżonkowie, to mogą dokonywać odliczenia każdy w ramach własnego limitu, jednak na fakturze muszą się wtedy znajdować dane zarówno męża jak i żony.

Należy zachować wszystkie faktury, które dokumentują poniesione wydatki.