Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Pierwsza ulga za internet

Podatnicy będą mogli po raz pierwszy odliczyć wydatki za korzystanie z internetu w 2005 roku. To nowa ulga, która obowiązuje dopiero od 1 stycznia br. Podobno odliczenie wydatków na internet jest dziecinnie proste.

Aby skorzystać z ulgi konieczny jest załącznik do zeznania PIT/O. Podatnik może odliczyć od dochodu wydatki poniesione z tytułu użytkowania sieci internet w mieszkaniu czy domu, w którym rzeczywiście mieszka. Za 2005 rok można odliczyć maksymalnie 760 zł.

Jeżeli z internetu korzystają małżonkowie, to mogą dokonywać odliczenia każdy w ramach własnego limitu, jednak na fakturze muszą się wtedy znajdować dane zarówno męża jak i żony.

Należy zachować wszystkie faktury, które dokumentują poniesione wydatki.