Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Pierwsza setka w Panoramie

W tydzień od uruchomienia platformy e-commerce w portalu Panorama Firm znalazło się w niej 100 produktów, które można kupić lub wylicytować. Podpisano ponad 200 umów z firmami, które chcą znaleźć się na platformie, ponad 20 już wykorzystuje platformę.

Platforma handlowa pf.pl obejmuje pasaż, aukcje i platformę B2B. W tydzień po uruchomieniu platformy handluje za jej pośrednictwem około 20 firm. Liczba produktów oferowanych na platformie dochodzi do 100, z tymże część stanowią najwyraźniej „testowe” oferty. Tym niemniej na wprowadzenie na platformę czeka już ponad 200 kolejnych firm, z którymi podpisano umowy. Potencjalna baza klientów pasażu Panoramy Firm jest przy tym imponująca – obejmuje ok. 700 tys. podmiotów zarejestrowanych w bazie tego informacyjnego portalu.

Do końca kwietnia br. bezpłatnie wprowadzane na platformę firmy dodatkowo uzyskują gwarancję półrocznego korzystania z oprogramowania platformy za darmo. „Obecny kształt platformy nie jest jeszcze jej ostateczną formą – zbieramy m.in. propozycje i uwagi uzytkowników. Pracujemy nad wprowadzeniem płatności online, mikropłatności i płatności poprzez SMS” – powiedziała Iwona Wardzyńska, rzeczniczka Panorama Polska zarządzającej portalem.