Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Piątkowy przegląd prasy

Polkomtel wciąż nie zdecydował o wypłacie dywidendy. Najwięksi akcjonariusze mogą liczyć na co najmniej 50 mln zł. Ministerstwo Finansów zwolniło trzech pracowników podejrzanych o to, że ich działania w postępowaniach dotyczących wprowadzeniu kas fiskalnych nie były bezstronne.

PULS BIZENSU

Polkomtel jeszcze nie zdecydowałSpółka ma przeznaczyć połowę ubiegłorocznego zysku na wypłatę dywidendy. Ostateczną decyzję w tej sprawie podejmie walne zgromadzenie akcjonariuszy zaplanowane na koniec marca. W III pierwszych kwartałach 2002 r. operator sieci Plus GSM zarobił ponad 500 mln zł. Każdy z największych akcjonariuszy – Vodafone, TDC, KGHM, PKN – może liczyć na co najmniej 50 mln zł. (s. 3)

Zwolnienia za kasyMinisterstwo Finansów w wyniku przeprowadzonej w środę (12 lutego) kontroli wewnętrznej, zwolniło trzech pracowników Departamentu Podatków Pośrednich. Zaistniało bowiem podejrzenie, że ich działania w postępowaniach dotyczących wprowadzeniu kas rejestrujących nie były bezstronne. Kasy fiskalne w taksówkach miały pojawić się od 1 marca. (s. 3)

PARKIET

BT Group gorzejBrytyjski gigant telekomunikacyjny w swoim III kw. finansowym, zakończonym 31 grudnia, zanotował ponad 7-proc. spadek przychodów do poziomu 4,7 mld funtów. Zysk netto holdingu spadł do poziomu 445 mln funtów. Pogorszyły się wyniki finansowy BT Group za pierwsze 9 miesięcy roku obrachunkowego. Przychody ze sprzedaży zmalały o 12% do 13,9 mld funtów. Zarząd BT liczy poprawę wyników, dzięki rozwojowi szerokopasmowych usług dostępu do Internetu. Świadcząca je BT Ignite jest najdynamiczniej rozwijającą się spółką grupy. (s 9)