Piątkowy Przegląd Prasy

Branża teleinformatyczna zgłasza zastrzeżenia do rządowej strategii rozwoju polskiego internetu szerokopasmowego. Zaostrza się konflikt w Wirtualnej Polsce. Będą przetasowania w radzie Optimusa.

GAZETA WYBORCZA

Siećpospolita polska

W 2006 r. będzie w Polsce prawie 1,6 mln użytkowników szerokopasmowego dostępu do sieci - przewiduje rząd. Według izby zrzeszającej około 180 polskich firm teleinformatycznych (PIIT) rządowy projekt jest nieprecyzyjny i zawiera wiele braków. (s. 32)

PULS BIZNESU

Mniejszościowi zażądali odkupu

Drobni akcjonariusze Wirtualnej Polski zażądali od TP Internet odkupienia swoich akcji za 230 mln zł. (s. 7)

PARKIET

Zmiany w Optimusie

Walne zgromadzenie akcjonariuszy Optimusa, zwołane na 12 stycznia, dokona zmian w składzie rady nadzorczej. Jest to konsekwencja zwiększenia zaangażowania przez Zbigniewa Jakubasa. (s. 4)