Piątkowy Przegląd Prasy

Elektrim zawarł porozumienie z wierzycielami, na mocy której wypłaci im w sumie 510 mln EUR. Do dzisiaj holding musi więc wycofać z sądu wniosek o ogłoszenie upadłości.

PARKIET

Elektrim zawarł porozumienie

Elektrim zawarł porozumienie z obligatariuszami – holding zapłaci wierzycielom 510 mln EUR. Strony zawartej w Londynie ugody nie podały do wiadomości szczegółów. Dzisiaj Elektrim musi wycofać wniosek o upadłość spółki, złożony przez poprzedni zarząd. (s. 1)

Akcje płyną z banku

W ciagu niespełna miesiąca, poczynając od 11 września br., akcje Internet Group straciły około 60%. Tak silna przecena to efekt pęknięcia zabezpieczeń kredytowych i w efekcie wyprzedaży papierów przez jeden z banków. (s. 4)

PRAWO I GOSPODARKA

UOKiK karze Centertela

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów nałożył na PTK Centertel karę w wysokości 37 tys. zł za utrudnianie postępowania antymonopolowego. W lipcu br. spółka nie chciała udostępnić kontrolerom UOKiK żądanych dokumentów. (s. 7)

Infovide w projekcie badawczym

Infovide bierze udział w projekcie badawczo-rozwojowym ICONS (System Inteligentnego Zarządzania Treścią), realizowanym w ramach projektu Przyjazne Społeczeństwo Informacyjne (IST). Projekt realizowany jest przez międzynarodowe konsorcjum pod przewodnictwem . (s. 6)

PULS BIZNESU

URTiP wydał nowe zezwolenie

Regulator telekomunikacyjny wydał kolejne zezwolenie uprawniające do eksploatacji ruchomej sieci telefonicznej – tym razem dla firmy Premium Internet. Firma może świadczyć usługi we współpracy z uprawnionym operatorem sieci telefonicznej przez 25 lat; Premium Internet posiada już zezwolenie na usługi stacjonarne z prefiksem 1077. (s. 11)