Piątkowy Przegląd Prasy

Elektrim zawarł porozumienie z wierzycielami, na mocy której wypłaci im w sumie 510 mln EUR. Do dzisiaj holding musi więc wycofać z sądu wniosek o ogłoszenie upadłości.

PARKIET

Elektrim zawarł porozumienie

Elektrim zawarł porozumienie z obligatariuszami – holding zapłaci wierzycielom 510 mln EUR. Strony zawartej w Londynie ugody nie podały do wiadomości szczegółów. Dzisiaj Elektrim musi wycofać wniosek o upadłość spółki, złożony przez poprzedni zarząd. (s. 1)

Akcje płyną z banku

W ciagu niespełna miesiąca, poczynając od 11 września br., akcje Internet Group straciły około 60%. Tak silna przecena to efekt pęknięcia zabezpieczeń kredytowych i w efekcie wyprzedaży papierów przez jeden z banków. (s. 4)

PRAWO I GOSPODARKA

UOKiK karze Centertela

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów nałożył na PTK Centertel karę w wysokości 37 tys. zł za utrudnianie postępowania antymonopolowego. W lipcu br. spółka nie chciała udostępnić kontrolerom UOKiK żądanych dokumentów. (s. 7)

Infovide w projekcie badawczym

Infovide bierze udział w projekcie badawczo-rozwojowym ICONS (System Inteligentnego Zarządzania Treścią), realizowanym w ramach projektu Przyjazne Społeczeństwo Informacyjne (IST). Projekt realizowany jest przez międzynarodowe konsorcjum pod przewodnictwem Rodan Systems. (s. 6)

PULS BIZNESU

URTiP wydał nowe zezwolenie

Regulator telekomunikacyjny wydał kolejne zezwolenie uprawniające do eksploatacji ruchomej sieci telefonicznej – tym razem dla firmy Premium Internet. Firma może świadczyć usługi we współpracy z uprawnionym operatorem sieci telefonicznej przez 25 lat; Premium Internet posiada już zezwolenie na usługi stacjonarne z prefiksem 1077. (s. 11)