Piątkowy Przegląd Prasy

Funkcję prezesa Grupy Onet będzie obecnie pełnił Paweł Kosmala, szef RN GO. BRE Bank złoży do sądu wniosek o wyznaczenie wcześniejszego niż zaplanował to zarząd Elektrimu terminu NWZA hodingu.

PARKIET

Wojna w Elektrimie

Według informacji Parkietu na zaplanowanym na 30 stycznia posiedzeniu rady nadzorczej Elektrimu może dojść do głosowania nad odwołaniem wiceprezesa holdingu, Jacka Walczykowskiego. Prawdopodobnie nie poparł on majowego terminu NWZA, który wybrał p.o. prezesa Waldemar Siwak. (s. 1, 2)

Ściślejsze powiązania

Prezes Wólczanki, Ryszard Polański został powołany do rady nadzorczej Szeptela. Prawdopodobnie więc za znaczną częścią obecnych pakietowych transakcji udziałów operatora stoi właśnie producent odzieży. Firma jest powiązana z kolei z Apeximem i Andrzejem Rybkowskim, którzy dotąd chętnie inwestowali w operatora z Szepietowa. (s. 4)

„Drugi dołek” dla informatyki?

Według jednego z analityków ds. strategii inwestycyjnej Merill Lynch, po widocznym ożywieniu w amerykańskiej gospodarce, będącej lokomotywą gospodarki światowej, w związku z „tkwiącymi w zanadrzu wątpliwościami” rozmach ożywienia na rynkach światowych w pierwszej połowie br. może przygasnąć. Jako sektor najbardziej podatny na te wątpliwości analityk Merill Lynch wymienia sektor sprzętu komputerowego i łączności. W nim obecna zwyżka notowań zaznaczyła się najsilniej. (s. 11)

Jak Amazon do zyskowności doszedł...

Amazon.com udało się zakończyć zyskiem kwartał pierwszy raz w siedmioletniej historii firmy. Wynik osiągnięto m.in. dzięki fluktuacjom kursów dolara i euro, a na firmie ciąży dług przekraczający 2 mld USD, na Wall Street nie odczuwa się więc euforii. (s. 12)

PRAWO I GOSPODARKA

Nokia bije prognozy

Zysk Nokii na akcję spadł o 4%. To mniej niż przewidywano, ponadto udział fińskiego producenta telefonów komórkowych w rynku światowym wzrósł do 37%. (s. 6)

Wygodniejszy dostęp do rachunku

Od 24 stycznia BZ WBK oferuje klientom nową wersję usług BZWBK24. Najważniejszą zmianą jest możliwość wglądu w tzw. Druga stronę rachunku, czyli w informacje osoby lub instytucji, od której wpłynęły pieniądze na konto klienta. (s. 8)

BRE Bank idzie do sądu

DT Mobil zażądał, aby Elektrim potwierdził, czy w sytuacji otwarcia postępowania układowego holding naruszył umowę wspólników PTC. To uprawniałoby DT Mobil do odkupienia w opcji call akcji PTC będących w posiadaniu Elektrimu. Tymczasem BRE Bank zamierza złożyć do sądu wniosek o zwołanie NWZA szybciej niż w planowanym przez spółkę terminie 25 maja. (s. 11)

PULS BIZNESU

Onet ma szefa, a Optimus kłopoty

Rada nadzorcza odwołała z funkcji prezesa Jacka Krawczyka, a do pełnienia funkcji prezesa Grupy Onet zostało ddelegowany szef RN GO – Paweł Kosmala. Urząd Kontroli Skarbowej zarzucił tymczasem Optimusowi, że dokonywał on w latach 1998 – 1999 pozornych transakcji importowo – eksportowych. Zaległości spółki z tego tytułu miałyby wynosić 18,4 mln zł. Spółka odwoła się od tego zarzutu. (s. 4)

Napster zawrze ugodę

Sąd okręgowy przesunął na wniosek stron rozprawę i Napster oraz jego oskarżyciele mają do 17 lutego czas na zawarcie ugody. Prezes amerykańskiego Związku Przemysłu Nagraniowego nie wyklucza w związku ze zmianami w Napsterze polubownego załatwienia sprawy. (s. 12)