Piątkowy Przegląd Prasy

Inkubatory internetowe odczuwają zmniejszoną podaż pieniądza na rynku.

RZECZPOSPOLITA

TP S.A. prawie dominująca

Na podstawie opinii UOKiK URT będzie mógł orzec o dominującej roli TP S.A. na polskim rynku telekomunikacyjnym, czyli o posiadaniu przezeń minimum 40-proc. udziału. W myśl nowego prawa telekomunikacyjnego pozwoli to URT na ingerencję w poczynania operatora. Aktualnie nie może on dojść do porozumienia z Niezależnym Operatorem Międzystrefowym w sprawie warunków współpracy i rozliczeń, mimo kilkukrotnych już decyzji nadzoru telekomunikacyjnego i władz sądowych. (B4)

Nikt nie chce porażki e-spółek

Pierwsze spółki internetowe na warszawskiej giełdzie początkowo dawały zarobić graczom, ale teraz na ogół ich kursy znacznie poniżej ceny emisyjnej. Wydaje się, że ważniejsze od falowania Nasdaqu dla ich wyceny są płynność i cena emisyjna. Analitycy instytucji finansowych oferujących akcje muszą znaleźć złoty środek między faktyczną wartością spółki a tendencją do zaniżania ceny emisyjnej, która daje większe szansę na późniejsze wzrosty kursów. Tak często spotykane różnice w wycenie akcji przez różnych analityków są spowodowane różnicą w stosowanych metodach (rozbieżności bywają bardzo znaczne) i nie na ostatnim miejscu: osobistymi interesami wyceniających instytucji. (s.B5)

PULS BIZNESU

PSE robią porządki w telekomunikacji

Zarząd PSE jest gotów sprzedać swój pakiet akcji w Polkomtelu jeżeli pozostali polscy akcjonariusze uczynią podobnie. PSE uważa, że powinni oni wystosować wspólną ofertę sprzedaży całego 60-proc. pakietu akcji do potencjalnego inwestora strategicznego, którym może być Vodafone lub Tele Danmark. Uzyskane środki PSE przeznaczy na dokapitalizowanie Tel-Energo, które winno zostać połączone z Niezależnym Operatorem Międzystrefowym. Ten zaplanowany już dawno proces przedłuża się ponieważ PSE nie udaje się wprowadzić do spółek dodatkowych inwestorów. (s.7)

Internet Group utworzył spółkę sieciową

Firma ISP utworzyła ZIGZAG WEB - firmę e-integratorską, która będzie oferować różnorakie rozwiązania internetowe, niebawem także reklamę sieciową. Internet Group nie przewiduje wprowadzenia do spółki inwestora, ale raczej objęcie udziałów mniejszościowych przez zarząd firmy. ZIGZAG WEB będzie w przyszłym roku generował kilkanaście procent przychodów ZIGZAGA. (s.10)

Maklerzy doskonalą oferty internetowe

Liczbę internetowych rachunków inwestycyjnych w Polsce ocenia się na 13-14 tys. ale ich posiadacza generuję nawet do połowy wszystkich zleceń poszczególnych biur maklerskich, chociaż tylko ok. 25% prowizji. Wirtualne usługi wprowadziło do tej pory ok. połowy biur maklerskich, istnieją także instytucje, które mają tylko internetowe usługi. Na razie poczynione inwestycje się nie zwracają i wirtualne usługi są deficytowe, m.in. z powodu rywalizacji cenowej. Oferty biur znacznie się różnią, niektóre z nich zaczynają wprowadzać "mobilne" usługi informacyjne z wykorzystaniem technologii SMS. (s.30)

PRAWO I GOSPODARKA

Potrzebni inwestorzy

Kolejne projekty opuszczają internetowe inkubatory, ale nie jest łatwo znaleźć dla nich inwestorów. Internet Investment Fund potrzebuje dokapitalizowania, aby uruchomić w przyszłym roku kolejne projekty. Z tego powodu prezes Rafał Styczeń chce wprowadzać trzeciego partnera już na etapie "wylęgania" każdego projektu, lub też utworzyć fundusz venture capital. (s.5)

PARKIET

Elektrim nadal w centrum uwagi

Według informacji Parkietu do niedzieli rada nadzorcza Elektrimu może zaakceptować propozycję Deutsche Telekom, która zakłada finansową premię za przejęcie PTC. Mniej korzystna oferta Vivendi natomiast oznacza rozwodnienie akcji i przejęcie kontroli nad całym holdingiem. Dzisiaj mogą zapaść kluczowe decyzje w tej sprawie. (s.1)

Softbank informatyzuje policję

Warta 5,5 mln zł umowa z KGP przewiduje rozbudowę serwera centralnego i dostawę sprzętu i oprogramowania. Termin zawarcia umowy określono na 29 maja 2001 r. Dla Softbanku jest to element dywersyfikacji portfela zamówień i uniezależnianie się od sektora bankowego. Jednak rynkiem zamówień służb mundurowych interesują się także ComputerLand i Prokom. Jednocześnie rezygnację złożył dyrektor finansowy Softbanku Robert Frączek, który po odejściu z firmy zamierza otworzyć firmę konsultingową. (s.4)