Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Pew Internet o złym wpływie spamu

"Spam niweczy przyjemność korzystania z Internetu" – taki wniosek wypływa z raportu opracowanego przez Pew Internet and American Life Project. Okazuje się, że internauci coraz częściej uskarżają się na niedogodności związane z otrzymywaniem masy niezamówionych wiadomości, a co więcej, niektóry deklarują skrócenie czasu korzystania z poczty elektronicznej z tego powodu.

Wyniki badań są dość przygnębiające. Użytkownicy Sieci wskazują, że bardzo często nie są w stanie w gąszczu nowych wiadomości wyszukać tych, które są dla nich ważne. Boją się również, że najistotniejsze e-maile mogą nawet nie docierać do ich skrzynek, bo są blokowane przez filtry antyspamowe.

92% ankietowanych stwierdziło, że spamem określa wszelkie niezamówione informacje, które mają charakter propozycji handlowych albo treści pornograficznych. 89% osób zaznaczyło, że w tą definicję wpisują się również wiadomości nakłaniające do podjęcia wspólnych, nielegalnych działań finansowych (tzw. spam nigeryjski). Ponad trzy czwarte badanych zwróciło uwagę, że powinno się tym mianem określać także niezamówione informacje o treściach religijnych i politycznych. Co ciekawe, prawie jedna trzecia badanych dodała, że za spam też uważa wiadomości przychodzące od firm, z którymi już weszła w kontakt na płaszczyźnie biznesowej.

Raport zanalizował również nastawienie i zachowanie użytkowników wobec spamu. Ponad połowa stwierdziła, że ma mniej zaufania do wiadomości przesyłanych za pośrednictwem poczty elektronicznej. 80% osób przyznało się, że zostało oszukanych przez spamerów. Przesyłanie niechcianych wiadomości określa się jednak głównie jako "irytujący, ale nie poważny problem". Taką opinię wydało 59% badanych. Niecała jedna trzecia nazwała spam istotnym problemem.

Badani oszacowali, że dziennie otrzymują ok. 10 niechcianych wiadomości. Jedynie 10% ankietowanych wskazało, że liczba nadchodzących informacji tego typu sięga 50. 40% osób spędza codziennie więcej niż 5 minut na pozbycie się spamu ze skrzynki pocztowej, a 12% aż pół godziny lub dłużej.