Patentowy problem pocztowy

Przyznanie przez amerykański urząd patentu firmie Postini narobiło sporo zamieszania wśród dostawców usług Managed Email Security Services. Jeśli patent nie zostanie unieważniony Postini może zmonopolizować usługi zarządzania pocztą elektroniczną.

Utworzona w 1999 r. spółka jest czołowym graczem tego rynku. Postini oferuje przedsiębiorstwom usługi zabezpieczające infrastrukturę . Każda wiadomość przesłana do jej klienta jest najpierw przekierowywana na serwer Postini i tam przetwarzana przez filtry antyspamowe i antywirusowe. Dopiero „odczyszczony” email trafia na docelowy adres skrzynki pocztowej. Tygodniowo firma przetwarza ok. 1,2 mld wiadomości email dla ok. 2,6 tys. korporacji.

Postini wystąpiła o ochronę prawną opracowanej przez nią metody inteligentnego przekierowywania poczty i technologii związanych z możliwością zdalnego zarządzania usługami przez klientów. Pod koniec 2003 r. United States Patent and Trademark Office przyznał spółce patent nr. 6,650,890 dotyczący przetwarzania poczty elektronicznej.

Przyznanie patentu jest dla nas bardzo istotne ponieważ chroni on technologie stanowiące fundament naszych usług” – mówi Scott Petry, założyciel Postini Inc.

Sprawa wywołała burzę wśród dostawców Managed Email Security Services. Stosujące podobne technologie konkurenci Postini - tacy jak MessageLabs czy United Messaging - podważają zasadność przyznanego patentu. Argumentują to faktem, że modele zdalnego zarządzania bezpieczeństwem poczty elektronicznej są powszechnie znane, wielokrotnie opisywane w prasie, literaturze fachowej czy ogólnodostępnych opracowaniach uniwersyteckich. Wykorzystywane przez Postini rozwiązania nie są więc efektem własnych prac badawczych amerykańskiej firmy.

Konkurenci spółki nie zdecydowali się na razie formalnie zaskarżyć patentu. Postini zaś nie wystąpiła dotychczas z żadnymi roszczeniami.