Paszportyzacja w Dialogu zakończona

Pod koniec czerwca został zakończony trwający 4 lata proces wdrażania w Telefonii Dialog zintegrowanego systemu paszportyzacji, zrealizowanego w oparciu o rozwiązanie G.TEL firmy Rector z Zielonej Góry.

Informatyczny system Paszportyzacji i Biura Napraw Telefonii Dialog umożliwia ewidencję zasobów fizycznych (kanalizacja, kable, urządzenia aktywne i pasywne) oraz logicznych (trakty transmisyjne, łącza abonenckie i dzierżawione). Aktualizowane na bieżąco dane pozwalają usystematyzować stan stacjonarnej sieci kablowej Dialogu, co usprawnia proces jej zarządzania i eksploatacji.

System pozwala na planowanie, rozbudowę i modernizację sieci, wspomaga procesy obsługi technicznej poprzez całkowicie elektroniczny obieg zleceń, dokumentów oraz ewidencję danych dotyczących numerów telefonicznych i łączy dzierżawionych. Ponadto udostępnia on informacje dla innych systemów informatycznych w zakresie ewidencjonowania danych.

Istotą systemu jest wielomodułowy pakiet G.TEL, tworzony i instalowany dla potrzeb operatorów telekomunikacyjnych przez firmą Rector z Zielonej Góry. Moduł stanowi zmodernizowaną wersję systemu zarządzania G.TECH, która obejmuje platformę sprzętową, system operacyjny, środowisko GIS (Geografical Information Service) oraz system zarządzania relacyjną bazą danych. Dostosowany do wymagań operatora telekomunikacyjnego pozwala na planowanie i projektowanie sieci, paszportyzację sieci, eksploatację sieci (analizy, prace na sieci) oraz obsługę klienta (przyłączenia, usuwanie awarii, reklamacje) wraz z marketingiem sieciowym.