Panorama blogosfery w 2008 r.

133 mln blogów zaindeksowanych przez serwis od 2002 r. - to jedna z wielu liczb i statystyk składających się na tegoroczny raport Technorati charakteryzujący fenomen współczesnej blogosfery na świecie.

Technorati - największy na świecie serwis agregujący blogi w opublikowanym właśnie obszernym i bogatym w różnorodne dane raporcie pt. "State of the Blogosphere / 2008" charakteryzuje blogosferę z pięciu perspektyw.

Przedstawiona została sylwetka blogera oraz jego profil socjo- i demograficzny, opisana tematyka blogów i przyczyny ich prowadzenia, a także sposoby blogowania. Wiele uwagi poświęcono także zarabianiu na blogach oraz obecności opisów różnych marek, produktów i usług w blogosferze. Raport powstał na podstawie anglojęzycznych ankiet wypełnianych przez blogerów z 66 krajów.

Technorati podaje, że od 2002 r. zaindeksowano 133 mln blogów z całego świata, w przeciągu minionych 120 dni pojawiło się 7,4 mln wpisów, a codziennie przybywa ich ok. 900 tys. Liczba wartościowych i opiniotwórczczych blogów tj. posiadających Technorati Authority powyżej 50, nie jest już tak imponująca i wg raportu wynosi obecnie 76 tys. (Authority powyżej 100 pochwalić się może tylko 33 tys. blogów).

Kto bloguje? 2/3 blogerów to mężczyźni, ponad połowa to ludzie młodzi (18-34 lat), 70% piszących blogi ma ponadto wyższe wykształcenie. Jeśli chodzi o status majątkowy to czterech z dziesięciu blogerów cieszy się rocznym dochodem gospodarstwa domowego powyżej 75 tys. USD, a jeden na czterech ma powyżej 100 tys. USD. Rodzicami jest 44% blogerów.

Jakie są najpopularniejsze rodzaje blogów? 79% wszystkich blogów to blogi osobiste, 46% zaliczyć można do profesjonalnych. Blogi firmowe mają 12% udział w blogosferze.

Tematyka ponad połowy zbadanych przez Technorati blogów dotyczy spraw osobistych, 46% poświęcona jest technologii, a 42% bieżącym wiadomościom i aktualnościom. Ponad jedna trzecia blogerów pisze o polityce, równie wielu o komputerach, muzyce oraz filmie. Wśród przyczyn blogowania respondenci najczęściej wymieniają chęć wyrażenia swojej opinii oraz dzielenia się nią z innymi. Miarą sukcesu bloga jest z kolei najczęściej czerpanie osobistej satysfakcji oraz liczba wpisów i komentarzy.

Autorzy blogów na realizację swej pasji najczęściej poświęcają kilka godzin tygodniowo: co piąty bloguje 5-10 godzin na tydzień, 21% autorów na pisanie bloga przeznacza 3-5 godzin. Zdecydowana większość wykorzystuje kompleksowe narzędzia udoskonalające ich blogi (system komentarzy, archiwizacja postów wg daty i kategorii, RSS, okno wyszukiwania i in) oraz często inwestuje w nie spore nakłady pienieżne (hosting, marketing, pracownicy).

Blisko połowa blogerów (46%), chcąc zachować czytelny kształt bloga oraz nie widząc potrzeby zarabiania, nie zamieszcza na swych blogach reklam. 28% autorów, którzy zamieszczają na swych blogach reklamy, wykorzystuje minimum trzy rodzaje reklamy/źródeł przychodów.

Raport Technorati potwierdza, że w blogosferze tkwi ogromny potencjał budowania świadomości marek i promowania produktów i usług. Czterech na pięciu autorów przyznaje, iż publikuje teksty opisujące pewne produkty i poddaje je analizie oraz ocenie. 71% respondentów przyznało również, że blogi dostarczają wiarygodnych i prawdziwych informacji.

Pełny raport: "State of the Blogosphere / 2008"