PRZEGLĄD TYGODNIA 23.03 – 29.03

W Polsce trwa, i zapewne jeszcze nieprędko skończy się serial pt. „Elektrim i wspólnicy”. Na świecie zaś, Microsoft i Reuters dobiły targu co do wspólnej realizacji nowego serwisu finansowego. Gracze mierzą wysoko – prenumerata takich serwisów to jeden z niewielu pewnych sposobów zarabiania na Internecie.

Zarząd ComArchu wystąpi z wnioskiem do WZA o nie wypłacanie zysku za 2000 r. w formie dywidendy. Zysk wyniósł 7,5 mln zł i zostanie, zgodnie z założeniami zarządu, reinwestowany w nowe przedsięwzięcia firmy. Strategia firmy zakłada koncentrację na integracji systemów informatycznych, rozwijaniu portalu Interia oraz świadczeniu usług ASP. Firma rozwija także działalność za granicą. Te przedsięwzięcia pochłonęły w zeszłym roku ponad 30 mln zł. Przedstawiciele spółki podtrzymują prognozy na I kw. 2001 r., w myśl których sprzedaż firmy w tym okresie będzie dwukrotnie wyższa niż w I kw. 2000 r. (wyniosła wtedy 18 mln zł).

W związku z zapowiadanymi zmianami w Radzie Nadzorczej Elektrimu, które uznają za próbę przejęcia kontroli nad spółką, przedstawiciele Vivendi poinformowali w ubiegły piątek o możliwości realizacji opcji call na 51% udziałów w spółce Elektrim Telekomunikacja. Zdaniem wiceprezesa Elektrimu, taka interpretacja zmian jest niewłaściwa. Zapis o opcji odkupienia po cenie rynkowej udziałów ET w przypadku próby przejęcia kontroli nad firmą znajduje się, według przedstawicieli Vivendi, w nieujawnionej części umowy Elektrimu z Vivendi.

W umowach wspólników PTC znajduje się ponadto prawdopodobnie zapis, na mocy którego Deutsche Telekom będzie miał prawo odkupienia po wartości księgowej 3,5% akcji spółki, w przypadku przejęcia udziałów kontrolnych nad ET przez Vivendi. Przedstawiciele Elektrimu nie chcieli tym razem komentować tych przypuszczeń.

Wtorkowa rezygnacja trzech z siedmiu członków rady nadzorczej Elektrimu przecięła spekulacje na temat odwołania Barbary Lundberg, którego domagało się Vivendi, do czasu WZA, które odbędzie się 20 kwietnia. Uchwały podjęte na środowym posiedzeniu rady nadzorczej byłyby nieważne. Jednocześnie mniejszościowy udziałowiec Elektrimu, fundusz Templeton Research złożył do KPWiG wniosek aby zobowiązała koncern do ujawnienia treści umowy inwestycyjnej z Vivendi.

KPWiG zbada także przebieg notowań między 12 a 16 marca Optimusa, który według części obserwatorów mógł być sztucznie windowany w celu uzyskania atrakcyjnej ceny w transakcji pakietowej. W tym czasie kurs nowosądeckiej spółki trzykrotnie znaczącą odbiegał od trendów na warszawskiej giełdzie. Zaczęło się 14 marca, kiedy to akcje Optimusa zyskały 11,5%, podczas gdy wskaźnik TechWIG spadł tego dnia o 26%. W piątek 16.03, zarząd Optimusa poinformował, że w wyniku transakcji , z których ostatnia została rozliczona 21 marca, BRE Bank jest posiadaczem 29,29% udziałów kapitału akcyjnego i objął 47,77% głosów na WZA. Przed transakcjami było to odpowiednio ok. 19% i 43,21%.

Analitycy banku inwestycyjnego Merrill Lynch obniżyli średnioterminową rekomendację akcji ComputerLandu z „akumuluj” na „neutralnie”. Długoterminowa rekomendacja „kupuj” pozostała nie zmieniona. Analitycy argumentują decyzję planem emisji przez ComputerLand obligacji zamiennych, która spowoduje wzrost zadłużenia firmy. Jej przeprowadzenie planowano na przełom I i II kw. br. Spółka chce tą drogą uzyskać 100 mln zł. Tegoroczne inwestycje ComputerLandu mają pochłonąć 170 mln zł. Będą sfinansowane z emisji obligacji, środków pozyskanych z bieżącej działalności i innych źródeł. Przy tak forsownych inwestycjach trudno spodziewać się wypłaty dywidendy i doraźnego wzrostu wartości akcji. Analitycy Merrill Lynch jako dodatkowy argument obniżenia rekomendacji podali osłabienie polskiego rynku informatycznego.

Tylko 27% największych polskich firm korzysta z usług hostingowych. Najważniejszymi barierami jest nieznajomość usług, a także poczucie braku bezpieczeństwa zasobów powierzonych obcym serwerom. MEMRB przeprowadziła badania w działach informatycznych 100 firm z listy 500 największych firm w Polsce. Z badań tych wynika, że z usług hostingowych korzysta 27,8 % firm, z usług kolokacyjnych zaś - 16,7 %, a z usług ISP 5,6 %. Z pośród firm, które tych usług nie wykupują na zewnątrz, 4% wyraża zainteresowanie hostingiem i kolokacją a 11,1 % usługami ISP. Przedstawiciele firm, które usługami nie są zainteresowane, najczęściej (ponad 50%), „nie widzą takiej potrzeby”. Konkretnymi argumentami „przeciw” była obawa o bezpieczeństwo danych i fakt posiadania własnych specjalistów. Niektórzy twierdzili, że korzystanie z usług outsourcingowych podwyższa ich koszty.

Reuters ogłosił rozpoczęcie współpracy z Microsoftem. Jej celem jest stworzenie serwisu informacyjnego przeznaczonego dla branży finansowej. Nowa usługa jest projektowana pod kątem uniknięcia problemów z opóźnieniami wewnętrznej poczty elektronicznej oraz z rygorystycznymi systemami filtrowania poczty, stosowanymi przez niektóre banki. Tom Glocer oczekuje, że Reuters.Net Messaging przyciągnie klientów do internetowych stron agencji Reutera. Wiele firm korzysta bowiem z konkurencyjnego Bloomberga z powodu jego popularnego „screen toppingu”, dostarczającego na bieżąco informacje. Reuters chce zaoferować serwis łatwiejszy w obsłudze. Serwis będzie testowany przez 25 instytucji finansowych i wprowadzony na rynek pod koniec br.

Motorola planuje zlikwidować kolejne 4 tys. miejsc pracy. Tym razem cięcia mają nastąpić w istniejącym od 3 miesięcy dziale telefonii komórkowej i szerokopasmowego dostępu do Internetu. Redukcja etatów jest częścią planu Motoroli, mającego na celu uniknięcie grożącej po raz pierwszy od 15 lat straty na koniec kwartału. Firma ma zamiar zwolnić w sumie 22 tys. pracowników, czyli 15% z 147 tys. wszystkich zatrudnionych. Kurs akcji firmy, który przez ostatni rok spadł o ok. 70%, po ogłoszeniu tej informacji wzrósł o 27 centów do 15,95$ za akcję.

Optus Singapurski telekom SingTel przelicytował Vodafone kwotą 8,6 mld USD i kupi australijskiego operatora Cable & Wireless Optus. Singapur Telecommunications przejmie 52% udziałów w australijskiej spółce od jej spółki-matki Cable&Wireless, która wystawiła na sprzedaż większościowy pakiet C&W Optus rok temu. SingTel zaproponował trzy scenariusze przejęcia. Oferta SingTel musi zostać jeszcze zaakceptowana przez australijski urząd nadzorujący zagraniczne inwestycje i akcjonariuszy mniejszościowych Optusa. W przypadku wyrażenia zgody na transakcję, panazjatycki operator wart będzie ok. 24 mld USD.

Fala redukcji zatrudnienia w firmach internetowych dotarła już do słabiej „zinternetyzowanych” regionów świata. Największa azjatycka firma internetowa Chinadotcom z Hong Kongu ogłosiła 15-proc. redukcję liczącej 2 400 osób załogi. Firma prowadzi medialne i handlowe przedsięwzięcia w Internecie, należy do niej m.in. najpopularniejszy w Azji Południowo-Wschodniej portal i serwis turystyczny. Chinadotcom posiada 1,4 mln zarejestrowanych użytkowników. Analitycy uważają, że firma zbyt agresywnie inwestowała w swoim regionie i nabywała firmy dublujące jej działalność, zamiast rozwijać już posiadane podmioty. Chinadotcom pozbędzie się niektórych swoich spółek w Korei, Hong Kongu, Chinach, Singapurze, Tajwanie, Japonii i USA. W IV kw. 2000 r. Chinadotcom odnotowała 34 mln USD przychodu i 133 mln USD straty netto. Prognozy zakładają 25-proc. spadek poziomu przychodów w bieżącym kwartale.

Dyskusja dotycząca standardów telefonii komórkowej wywołała konflikt pomiędzy amerykańskim Verizonem i Vodafone - największym na świecie operatorem telefonii komórkowej. Przyczyną jest niezgodność amerykańskiego systemu 3G z europejskim. Verizon Wireless, spółka kontrolowana przez Verizon, w której 45% udziałów posiada Vodafone, ogłosiła plany zbudowania sieci 3G przy użyciu CDMA2000, zamiast standardu wykorzystywanego przez Vodafone w sieciach europejskich. Taka strategia uniemożliwi w przyszłości korzystanie z tych samych telefonów 3G po obu stronach Atlantyku. Vodafone obawia się, że podkopie to globalną strategię firmy. W tej sytuacji przedstawiciele Verizona stwierdzili, "że ostateczna decyzja dopiero zostanie podjęta".

Najszybciej rozwijający się litewski portal trafi pod skrzydła największej grupy internetowej w krajach nadbałtyckich. Spółka internetowa AS Delfi należąca do grupy AS Microlink, powiadomiła o fuzji swojej litewskojęzycznej strony www.delfi.lt z inną popularną witryną, www.centras.lt. AS Delfi zarządza już sześcioma portalami internetowymi w Łotwie, na Litwie i w Rosji. Zdaniem Dariusa Bagdziunasa, dyrektora wykonawczego zarządzającej portalem Centras.lt spółki Gaumina, ponieważ firma działa przede wszystkim jako dostawca usług internetowych i doradczych, dalszym rozwojem portalu lepiej pokierują menedżerowie Delfi.lt. Centras.lt powstał w sierpniu 1999 i szybko awansował w rankingu litewskich portali. Obecnie Centras.lt odwiedza dziennie 10 000 gości. Portal posiada ponadto 80 000 zarejestrowanych użytkowników poczty elektronicznej.

Cisco Systems wstrzymuje wszelkie zakupy nowych firm w związku z załamaniem rynku zaawansowanych technologii i spadkiem notowań akcji samej spółki. Decyzja ma obowiązywać dopóki nie poprawi się sytuacja na rynku. W zeszłym roku Cisco dokonało 23 zakupów, w roku bieżącym zaś firma nie kupiła jeszcze żadnego przedsiębiorstwa. Ostatnim nabytkiem, dokonanym w grudniu 2000 r.za kwotę 155 mln USD była spółka ExiO Communications, producent technologii bezprzewodowej telefonii. Kupowanie licznych małych firm z sektora zaawansowanych technologii pozwalało do tej pory Cisco wyprzedzać konkurencję, spółka posiadała bowiem najnowsze rozwiązania techniczne na rynku. W ubiegłym roku Cisco wydało na zakup nowych przedsiębiorstw 12,7 mld USD. Kurs akcji Cisco spadł w br. o ponad 40%. Spółka finansowała do tej pory zakup firm ze środków pozyskiwanych z emisji nowych akcji.