Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

PLC dla szkół

10 stycznia 2003 roku w Gimnazjum Nr 1 w Józefowie pod Warszawą odbędzie się podsumowanie ogólnopolskiego programu pilotażowego technologii PLC "Internet w każdej klasie"

Spotkanie wieńczy trzymiesięczny program pilotażowy podczas którego testowano zastosowanie technologii PLC (Powerline Communications) w trzech szkołach: w Józefowie, Bielsku-Białej oraz Pruszczu Gdańskim. Jest on wspólnym przedsięwzięciem [email protected], firmy Ascom oraz AVC i Matic. Dzięki projektowi w każdym pomieszczeniu szkoły, w którym znajduje się gniazdko elektryczne można korzystać z Internetu.

W podsumowaniu programu wezmą udział przedstawiciele Ministra Edukacji, Ministra Infrastruktury, Ministra Skarbu oraz delegacje nauczycieli, dyrektorzy i władze oświatowe trzech miejscowości, w których prowadzony był projekt. Organizatorzy przedstawią opinię Instytutu Medycyny Pracy oraz spodziewają się opinii Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty dotyczącej zastosowania technologii PLC w szkołach.