PKP w sieci Telii

PKP i Telia International Carrier podpisały międzyoperatorską umowę, dotyczącą świadczenia usług transmisji danych.

Na bazie zarządzanej przez PKP sieci szkieletowej oraz zagranicznych łączy należących do Telii, firmy będą wspólnie oferować usługi międzynarodowej transmisji danych dla operatorów telekomunikacyjnych i internetowych. Podział przychodów będzie zależny od tego, do którego z podmiotów zwróci się klient końcowy.

"Od chwili uruchomienia, z nowej usługi zdecydowało się korzystać już pięciu działających w Polsce dostawców" – powiedział Michał Szustak, dyrektor ds. marketingu w Telia IC. Sieć PKP została przystosowana do pracy w technologii DWDM i połączona z siecią Viking Network. Dostawcą sprzętu do transmisji DWDM był Alcatel. Połączenie na odcinku Warszawa-Łódź-Poznań-Berlin-Frankfurt oferuje przepustowość 2,5 Gb/s w każdym z kanałów. W przyszłości łącze ma osiągnąć przepustowość 64 x 10 Gb/s.