Ostrożniej z e-mailami

O tym, że wykorzystywanie służbowych komputerów do celów prywatnych nie popłaca, zwłaszcza gdy firma planuje redukcję personelu, przekonało się ostatnio kilku pracowników brytyjskiego oddziału Hewlett-Packard.

Przeprowadzone w firmie dochodzenie wykazało, że kilku z nich złamało przepisy o wykorzystywaniu poczty elektronicznej. Rzecznik koncernu odmówiła komentarza na ten temat. Ujawniła jedynie, że niektóre z wykrytych e-maili mogły mieć charakter obraźliwy dla osób postronnych.

W związku ze sprawą kierownictwo oddziału zwolniło kilku pracowników i zawiesiło w wykonywaniu czynności prawie 150 osób związanych ze sprawą. Dochodzenie trwa i może być przyczyną kolejnych posunięć dyscyplinarnych wobec personelu firmy.