Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Ostra selekcja dobiega końca?

Według raportu Webmergers, dotychczas w 2001 roku padło 537 firm internetowych. W ostatnich miesiącach liczba dotcomowych bankructw znacznie zmalała, co jak przypuszczają autorzy raportu może oznaczać, że branża najgorsze ma już za sobą.

W mijającym roku padło ponad dwa razy więcej firm internetowych niż w roku 2000, kiedy zniknęło ich 225. Być może jednak najgorszy okres dotcomy mają już za sobą: w ciągu ostatnich dwóch miesięcy bankrutowało już „tylko” po 21 dotcomów. To najniższy wskaźnik bankructw od sierpnia 2000 roku, kiedy upadło 10 firm internetowych. Możnaby jednak odnieść wrażenie, że najzwyczajniej w świecie nie ma już kandydatów do bankructwa. To jednak, na szczęście błędne wrażenie. Według raportu Webmergers nadal działa 7 do 10 tys. dotcomów. Dwuletnia „rzeź” pochłonęła około 10% dotcomów.

Upadki dotcomów przyniosły także falę zwolnień. Do listopada br. firmy internetowe, według szacunków firmy rekrutacyjnej Challenger, Gray & Christmas, zwolniły 98,5 tys. osób. Najwięcej zwolnień miało miejsce w kwietniu – pracę straciło wtedy 17,5 tys. osób. W listopadzie było to już na szczęście tylko 2,9 tys. osób. W całym ub. roku pracę straciło 41,5 tys. pracowników dotcomów oraz działów internetowych innych firm.

Najwięcej, jak podaje Webmergers, padło kalifornijskich dotcomów – od stycznia 2000 łącznie 227 firm, czyli 30% z całej puli ameryklańskich dotcomowych bankructw. Na wschodnim wybrzeżu, z grona firm internetowych w nowojorskiej Sillicon Alley padło 75 spółek.

Jak stwierdzają autorzy raportu Webmergers w komentarzu, wydaje się że branża najgorsze ma już za sobą. Najwięcej bankructw przypadło na maj i czerwiec 2001. Dwie trzecie z bankrutów to firmy e-commerce’owe oraz dostarczające zawartość. Zmieniła się w związku z tym struktura dotcomów – proporcjonalnie więcej jest firm świadczących usługi dostępu do Internetu czy usługi doradcze. Autorzy Webmergers porównali ten gwałtowny proces konsolidacji rynku do ewolucji w ujęciu darwinowskim, pozostawiającej jedynie silne jednostki. Mogłoby to stanowić przesłankę do wiekszego optymizmu w ocenie perspektyw rynku internetowego.