Orlen przygotowany do wyjścia z Polkomtela

W raporcie "Strategia wzrostu wartości spółki dla akcjonariuszy" koncern potwierdził zamiar sprzedaży akcji operatora sieci Plus już w I kw. 2004 r. Według różnych szacunków Polkomtel wart jest obecnie 2 - 3 mld euro, a Orlen jest właścicielem 19,6% akcji społki.

PKN Orlen, restrukturyzujący grupę kapitałową, zamierza pozbyć się aktywów telekomunikacyjnych i w celu zwiększenia rentowności sprzedać udziały ok. 40 spółkach prowadzących „działalność pomocniczą”. Już w II kw. br. za 111,5 mln zł koncern sprzedał udziały w NOM. Orlen wraz z pozostałymi właścicielami Polkomtela – m.in. KGHM – zawarł także porozumienie dotyczące współdziałania w procesie odsprzedaży akcji Polkomtela. Jako głównego kandydata do przejęcia kontroli nad operatorem wymienia się Vodafone. Brytyjska grupa ma już 19,6% akcji spółki.

Akcjonariuszami Polkomtela są: KGHM – 19,61%, PKN Orlen – 19,61%, PSE - 16%, Vodafone – 19,61%, TDC - 19,6%, Węglokoks - 4%, Tel-Energo – 1% i TelBank – 0,50%.