Oracle po Q1’03

Oracle Polska poinformowała, że w czasie recesji jaka dotknęła przemysł informatyczny, firma osiągnęła w pierwszym kwartale roku 2003 dochód utrzymujący się na poziomie z poprzedniego, korzystniejszego roku. Przychody korporacji były o ponad 10% niższe od wyników sprzed roku a zysk netto – mniejszy o 33% .

O zakończeniu I kwartału roku finansowego 2003 poinformowała korporacja Oracle. W okresie tym osiągnęła przychody w wysokości 2 mld USD i zysk netto w wysokości 343 mln USD. Zysk na akcję wyniósł 0,06 USD. Sprzedaż nowych licencji na oprogramowanie i aktualizacje istniejących przyniosły obrót 1,2 mld USD. Przychody z usług asysty technicznej wyniosły 349 mln USD, konsultingu - 432 mln USD zaś edukacja przyniosła obrót 63 mln USD.

Przed rokiem w analogicznym okresie globalne obroty korporacji wyniosły 2,2 mld USD, a sprzedaż kształtowała się na poziomie 46,5 mln zł. Korporacja Oracle w skali światowej odnotowała zysk netto w wysokości 511 mln USD.

Zakończony 31 sierpnia pierwszy kwartał roku finansowego 2003 zaowocował w Polsce rekordowym poziomem sprzedaży nowych licencji, która wzrosła o 24% w porównaniu z analogicznym kwartałem roku ubiegłego (w roku finansowym 2002 na sprzedaż licencji przypadło blisko 90% przychodów Oracle Polska). Trzy największe tegoroczne kontrakty przyniosły obrót 25 mln zł. Sprzedaż usług spadła natomiast o 27% w wyniku przekazywania partnerom firmy kompetencji wdrożeniowych aplikacji E-Business Suite.

Znacząca transakcją zawartą w tym kwartale było także wdrożenie systemu zdalnego nauczania Oracle iLearning w Raiffeisen Bank Polska SA, w wersji dla 1000 użytkowników. Warto przypomnieć także o przeniesieniu do środowiska Oracle wszystkich spółki Agora. Oracle zawarł w sumie w tym okresie kilka lukratywnych kontraktów. Jednym z nich jest wdrożenie Oracle E-Business Suite w zakładzie farmaceutycznym Polpharma. Kontrakt obejmuje instalację zestawu aplikacji biznesowych, z których w pierwszej kolejności wdrożone zostaną moduły: Finanse, Produkcja, Dystrybucja oraz Logistyka. Do wspomagania analizy procesów zarządczych służyć będzie system Zrównoważona Karta Wyników będący częścią EBS. Ważnym wydarzeniem Q1 było utworzenie w Warszawie zespołu pod nazwą Bankowe Centrum Kompetencyjne (BCK). Zespół będzie działał na obszarze Europy Wschodniej i Centralnej, propagując wśród specjalistów innych europejskich oddziałów Oracle wiedzę i doświadczenie zgromadzone w trakcie wdrożeń dokonanych w polskim sektorze bankowości i finansów.