Oracle pesymistyczny

Oracle ostrzegł, że spowolnienie gospodarcze w USA może przyczynić się do spadku zysków firmy poniżej wcześniejszych prognoz.

Spółka zapowiedziała, że na koniec III kw. roku obrachunkowego (zakończonego w lutym) zysk na akcję może wynieść 10 centów, podczas gdy analitycy przewidywali 12 centów.

„Spadek tempa wzrostu gospodarczego w USA spowodował, że konsumenci ograniczyli swoje wydatki. Wzrost sprzedaży produktów Oracle'a w Europie oraz w regionie Azji i Pacyfiku utrzymuje się na dobrym poziomie. Problemem jest gospodarka amerykańska” - powiedział szef Oracle'a, Larry Ellison.

W III kw. całkowity przychód spółki wzrósł o 9% a sprzedaż oprogramowania o 6%. „Biorąc pod uwagę wciąż niepewną sytuację ekonomiczną w USA nie możemy przewidzieć, kiedy wzrost sprzedaży poprawi się” - oświadczył Larry Ellison.

Już wcześniej spółki takie jak Microsoft, Sun Microsystems i Cisco Systems zapowiedziały, że sytuacja ekonomiczna w USA może negatywnie wpłynąć na wyniki ich sprzedaży w pierwszej połowie roku 2001.