Optymistyczny Dataquest

Według Dataquest, wydatki na produkty i usługi IT w 2002 roku wzrosną na świecie, w porównaniu z wydatkami poczynionymi w ub. roku, o 3,4%, do 2,3 bln USD. W roku przyszłym firma przewiduje 7-proc. wzrost.

Największy, blisko 60-proc. udział odnotować ma w całości tej prognozowanej kwoty sektor usług i produktów telekomunikacyjnych. Wydatki w sektorze wzrosną o 4,8% w porównaniu z rokiem ubiegłym. Głównymi „motorami” rynku telekomunikacyjnego są dostawcy usług telefonii mobilnej i stacjonarnej (kombinowana wspólna wielkość wzrostu tych segmentów względem ub. roku wyniesie w br. 8,8%).

Wydatki na usługi IT wzrosną o 2,8%, a na oprogramowanie – o 3,6%. Dataquest przewiduje natomiast 1,3-proc. spadek wydatków na sprzęt. Spadki odnotuje segment serwerów unixowych i urządzeń typu palmtop; segment PC ma odnotować nieznaczny wzrost.

Wchodząca w skład Gartner Group firma Dataquest przewiduje ponadto, że w 2003 roku wydatki na informatykę na świecie mają wzrosnąć o 7% (w porównaniu z rokiem bieżącym), do 2,46 bln USD. Wydatki na usługi i produkty telekomunikacyjne wzrosną 7,5%, na usługi IT – o 7,1%, na oprogramowanie (6,5%) a na sprzęt – o 4,8%.