Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Optymistyczny Dataquest

Według Dataquest, wydatki na produkty i usługi IT w 2002 roku wzrosną na świecie, w porównaniu z wydatkami poczynionymi w ub. roku, o 3,4%, do 2,3 bln USD. W roku przyszłym firma przewiduje 7-proc. wzrost.

Największy, blisko 60-proc. udział odnotować ma w całości tej prognozowanej kwoty sektor usług i produktów telekomunikacyjnych. Wydatki w sektorze wzrosną o 4,8% w porównaniu z rokiem ubiegłym. Głównymi „motorami” rynku telekomunikacyjnego są dostawcy usług telefonii mobilnej i stacjonarnej (kombinowana wspólna wielkość wzrostu tych segmentów względem ub. roku wyniesie w br. 8,8%).

Wydatki na usługi IT wzrosną o 2,8%, a na oprogramowanie – o 3,6%. Dataquest przewiduje natomiast 1,3-proc. spadek wydatków na sprzęt. Spadki odnotuje segment serwerów unixowych i urządzeń typu palmtop; segment PC ma odnotować nieznaczny wzrost.

Wchodząca w skład Gartner Group firma Dataquest przewiduje ponadto, że w 2003 roku wydatki na informatykę na świecie mają wzrosnąć o 7% (w porównaniu z rokiem bieżącym), do 2,46 bln USD. Wydatki na usługi i produkty telekomunikacyjne wzrosną 7,5%, na usługi IT – o 7,1%, na oprogramowanie (6,5%) a na sprzęt – o 4,8%.