Optimus winien fiskusowi 18,4 mln zł?

Według krakowskiego urzędu skarbowego, poprzez pozorne transakcje eksportowo-importowe w latach 1998-1999, spółka winna jest Skarbowi Państwa z tytułu zaległości podatkowych ponad 18 mln zł.

Optimus poinformował w komunikacie, iż otrzymał decyzję krakowskiego Urzędu Konroli Skarbowej, według której spółka winna jest Skarbowi Państwa 18,4 mln zł. Zaległości wynikają zdaniem urzędu z faktu, że w latach 1998-1999

dokonywał pozornych transakcji importowo-eksportowych, czego wynikiem są niezapłacone podatki wraz z odsetkami na łączną sumę ponad 18 mln zł.

"Przeważająca kwota zaległości podatkowych dotyczy podatku od towarów i usług i jest konsekwencją postawienia przez Inspektora Kontroli Skarbowej zarzutu dokonywania pozornych transakcji eksportowo-importowych w celu uniknięcia zapłaty podatku od towarów i usług", uargumentował swoją decyzję krakowski urząd.

Optimus natomiast uważa, iż wydane przez Inspektora decyzje są błędne, ponieważ zostały oparte nie tylko na materiale dowodowym niekompletnym, ale i wadliwie zebranym. Nie można, zdaniem Optimusa, traktować jako pozornych transakcji, do których rzeczywiście doszło, czego dowodem są niekwestionowane przez Inspektora Kontroli Skarbowej dokumenty celne wywozowe i przywozowe.Obecnie spółka opracowuje odwołania od decyzji do Izby Skarbowej w Krakowie.