Optimus pozbył się Lexmarka

Należąca do Optimusa krakowska spółka Print Media zbyła na rzecz Lexmark GmbH wszystkie posiadane akcje PrintMark SA. Wartość transakcji wyniosła ponad 1,6 mln USD.

Optimus już wcześniej informował o zamiarze sprzedaży akcji spółki będącej wyłącznym przedstawicielem firmy Lexmark w Polsce. Jak utrzymuje zarząd firmy, "pozyskane w wyniku transakcji środki będą lokowane w kluczowych obszarach obecnej działalności spółki".

Print Media miała 9,3 tys. akcji PrintMark SA, stanowiących 46,9% kapitału zakładowego spółki. kontroluje spółkę poprzez firmę Optimus Dystrybucja SA, która posiada 100% akcji Print Media.