Optimus liczy na umorzenie

Spółka złożyła w ubiegłym tygodniu wniosek o umorzenie zaległości podatkowych.

W połowie listopada Optimus wystąpił o restrukturyzację tych zaległości wraz należnymi odsetkami, sięgających łącznie 35,1 mln zł. Przechodząca problemy spółką już wcześniej utworzyła rezerwy na ten cel.