Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Optimus liczy na umorzenie

Spółka złożyła w ubiegłym tygodniu wniosek o umorzenie zaległości podatkowych.

W połowie listopada Optimus wystąpił o restrukturyzację tych zaległości wraz należnymi odsetkami, sięgających łącznie 35,1 mln zł. Przechodząca problemy spółką już wcześniej utworzyła rezerwy na ten cel.