Optimus domaga się zwrotu 1,3 mln zł

Nowosądecka spółka domaga się zwrotu 1,3 mln zł od Grupy Onet, która oddała dopiero 17 mln zł Optimusowi ze zwrotu podatku po wygranej batalii ze skarbówką. Pozew został złożony w warszawskim sądzie okręgowym. Zasady zwrotu pieniędzy zostały uzgodnione 26 lutego 2002 r.

"(..)Jeżeli po dniu wydzielenia Spółka Grupa Onet.pl S.A. uzyska zwrot kwot podatku od towarów i usług z tytułu czynności opodatkowanych, które miały miejsce przed dniem wydzielenia, Grupa Onet.pl S.A. powinna zwrócić Spółce Optimus S.A. kwotę równą takiemu zwróconemu podatkowi, w terminie 7 dni od dnia otrzymania przez Grupę Onet.pl S.A. zwrotu kwot podatku. Zgodnie z zapisami powyższej umowy, Grupa Onet.pl S.A. zobowiązana jest także do zwrotu jakichkolwiek dodatkowych kwot odzyskanych z organów skarbowych. - głosi komunikat Optimusa.

Pieniądze z urzędu skarbowego wpłynęły na konto Grupy Onet 5 grudnia 2003 r. Cztery dni później grupa przelała 17 mln zł na konto Optimusa. Do 26 stycznia br. spółka z Nowego Sącza nie doczekała się brakujących 1,3 mln zł. Zarząd Grupy Onet nie wydał oświadczenia w tej sprawie.