Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Optimus Technologie na GPW

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd pozytywnie zaopiniowała wprowadzenie na giełdę technologicznej części Optimusa.

Optimus SA poinformował, że Komisja Papierów Wartościowych i Giełd pozytywnie zaopiniowała wprowadzenie do publicznego obrotu akcji spółki zależnej Optimus Technologie SA. Zarząd Optimusa ogłosił, iż: "Uzyskanie przez Optimus Technologie SA statusu spółki publicznej jest jednym z najważniejszych elementów realizacji planu podziału Optimus SA".

W obrocie znajdzie się 500 tys. akcji zwykłych imiennych serii A, 2 mln akcji zwykłych imiennych serii B oraz 6,88 mln akcji zwykłych na okaziciela serii C.

W komunikacie Komisji podano, że: "Celem emisji akcji serii C jest wydanie ich akcjonariuszom Optimusa w zamian za przeniesienie części majątku Optimus SA na Optimus Technologie".

W listopadzie władze Optimusa SA zapewniły, że na początek przyszłego roku planowany jest debiut giełdowy dwóch spółek - Optimus Technologie i Onet.pl, które do końca tego roku zostaną ostatecznie wydzielone ze struktur nowosądeckiej spółki.