Operatorzy czekają na podpis prezydenta

Senat przyjął w piątek (13 grudnia) Ustawę o restrukturyzacji zobowiązań koncesyjnych operatorów stacjonarnych publicznych sieci telefonicznych. Praktycznie w ostatniej chwili senatorzy wycofali kontrowersyjne poprawki.

Senacka komisja chciała pierwotnie wykreślić najistotniejszy dla operatorów zapis, mówiący o możliwości umarzania opłat koncesyjnych w zamian za ponoszenie nakładów inwestycyjnych. Pozostawiono jedynie opcje zamiany zobowiązań na udziały albo akcje lub obligacje obejmowane przez Skarb Państwa. Taka regulacja stawiałaby pod znakiem zapytania cały sens ustawy.

Ostatecznie Senat przyjął ustawę bez zmian, wycofując się z wprowadzonych 23 listopada br. poprawek. Konwersja opłat nie będzie przebiegać automatycznie. Aby uzyskać ich umorzenie, dany operator będzie musiał złożyć do Ministerstwa Infrastruktury szczegółowy wniosek dotyczący planowanej inwestycji. Na podstawie wniosku minister właściwy do spraw łączności określi kwotę umarzanej raty koncesyjnej, okres, przedmiot i obszar, na którym mają być poniesione nakłady inwestycyjne.

Ustawa zacznie obowiązywać w dniu podpisania jej przez prezydenta. Ma się to stać przed terminem wymagalności opłat koncesyjnych (1 stycznia 2003 r.).