Operator Ery wzywa TPSA do obniżek cen

Polska Telefonia Cyfrowa - operator Ery i Heyah - podkreśla, że chce zmniejszyć stawki połączeń rozmów międzyoperatorskich. Jednocześnie zaznacza, że Telekomuniacja Polska musi również obniżyć ceny swoich marż. Spór między operatorami trwa.

Przypomnijmy: operatorzy telefonii komórkowej prowadzili z TPSA rozmowy dotyczące zmniejszenia cen rozmów z telefonów stacjonarnych na komórkowe. Po kilku tygodniach negocjacji podpisane zostały porozumienia z praktycznie wszystkimi operatorami telefonii stacjonarnej, za wyjątkiem Telekomunikacji Polskiej. "PTC od wielu tygodni stara się doprowadzić do podpisania umowy z TP, dzięki czemu wszyscy abonenci telefonów stacjonarnych w Polsce bez ograniczeń mogliby płacić znacznie mniej" - czytamy w oficjalnym komuniakcje PTC.

Jeżeli porozumienie zostanie osiągnięte między wszystkimi operatorami, to ceny połączeń z telefonów stacjonarnych na telefony komórkowe mogą spaść nawet do 80 gr.

Operator sieci Era i Heyah podkreśla, że obniży stawki połączeń międzyoperatorskich, ale TPSA powinna zrobić to samo.

Wczoraj donosiliśmy, że monopolista złożył wniosek do UOKiK, żądając, by PTC zaniechała praktyk ograniczających konkurencję.

"PTC deklaruje wolę dalszego zmniejszania marż z myślą o swoich klientach, wzywając jednocześnie Telekomunikację Polską do obniżenia cen i stosowania przyjętych w całej Europie standardów w rozliczeniach międzyoperatorskich" - odpowiadają na działanie TPSA przedstawiciele PTC.