Onet: radiowe perspektywy dla reklamy internetowej

Przychody Grupy Onet osiągnęły w 2005 roku poziom 85 mln zł, co stanowi wzrost o 34% w stosunku do 2004 roku. W kluczowym dla internetowych podmiotów segmencie gotówkowych przychodów ze sprzedaży usług marketingowych Grupa Onet osiągnęła 45% wzrost w stosunku do roku poprzedniego.

Łukasz Wejchert, prezes zarządu Onet.pl S.A., komentując wyniki finansowe Grupy za 2005 rok powiedział, że perspektywy rozwoju rynku reklamy internetowej Grupa ocenia jako bardzo dobre. - Szacujemy, że obecny udział rynku reklamy internetowej w całym rynku reklamy krajowej wynosi już 3% i stale będzie rósł, osiągając w perspektywie najbliższych lat obecne poziomy rynku reklamy radiowej oraz

prasowej.

Spółka osiągnęła 31,9 mln zł zysku gotówkowej EBITDA na działalności Onet.pl, co stanowi wzrost o 71% w stosunku do roku poprzedniego, jednocześnie marża gotówkowego EBITDA wzrosła z 37% do poziomu 45% w roku 2005.

W stosunku do roku 2004 skonsolidowany zysk operacyjny Grupy podwoił się, osiągając 14,7 mln zł.

Zysk netto wyniósł 13,1 mln zł na działalności kontynuowanej (czyli internetowej, z wyłączeniem wydawnictwa Pascal), co stanowi wzrost o 50% w porównaniu do zysku osiągniętego w roku poprzednim.

Rejestracja przez Sąd połączenia Grupy Onet.pl S.A. ze spółka Onet.pl S.A. ma mieć miejsce w najbliższym czasie.

Więcej o planach Onetu w wywiadzie z Łukaszem Wejchertem: Interaktywny - nie internetowy - Onet.pl