Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Onet.pl: lekki spadek przychodów i rekordowy zysk

Przychody portalu Onet.pl spadły o 3,6% do 180 milionów zł w 2009 r. jednocześnie rekordowym okazał się wynik netto - 60 mln zł.

Onet.pl: lekki spadek przychodów i rekordowy zysk
Grupa TVN podała wyniki finansowe za 2009 rok. Przychody segmentu Online Grupy wzrosły o 0,9% do 208 milionów zł w 2009 r., w porównaniu do 206 milionów zł w 2008 r. Większość zysków z reklam internetowych w segmencie pochodzi z reklam graficznych. Jednak, reklama internetowa obejmuje także marketing w wyszukiwarkach oraz usługi baz firm, przy czym reklamy graficzne stanowią około 50% wydatków netto na reklamy internetowe.

Zespół sprzedaży reklamy i marketingu internetowego w Grupie TVN składa się z około 182 pracowników. Większość internetowych usług reklamowych realizowana jest w oparciu o model CPM. Jednakże, w ostatnim czasie nastąpił wzrost transakcji w oparciu o model CPA.

Obok wyświetlania reklam Grupa sprzedaje także internetowe produkty marketingowe oparte o wyszukiwarki, głównie we współpracy z Google, a także realizuje transakcje handlu elektronicznego (e-commerce).

EBITDA segmentu Online Grupy TVN spadła w 2009 r. o 6 milionów zł do 50 milionów zł. Marża EBITDA spadła do 24,1% z 27,1% w 2008 r.

Segment Online Grupy tworzą portal Onet.pl oraz wortale tematyczne. Przychody portalu Onet.pl spadły w omawianym okresie o 3,6% do 180 milionów zł w 2009 r., w porównaniu do 187 milionów zł w 2008 r. Jak podaje komunikat, spadek przychodów Onetu wynika częściowo z tzw. "efektu bazy". Przychody w analogicznym okresie 2008 r. były wyższe na skutek jednorazowych, istotnych umów reklamowych realizowanych na rzecz operatorów telekomunikacyjnych. EBITDA portalu Onet.pl spadła o 7,2%.

Onet.pl: lekki spadek przychodów i rekordowy zysk

Miesięczna całkowita liczba użytkowników portalu Onet.pl wyniosła w listopadzie 2009 r. 12,7 milionów, podczas gdy średni czas spędzony na portalu, w przeliczeniu na użytkownika wyniósł 314 minut miesięcznie.

Przychody wortali Grupy TVN (m.in. tvn24.pl, Zumi.pl, Sympatia.pl, Plejada.pl) wzrosły w 2009 r. o 22,9% do 33 milionów zł z 27 milionów zł w 2008 r., głównie na skutek wzrostu o 35,7% przychodów reklamowych w Zumi.pl.

"Portal Onet.pl oraz nasze wortale tematyczne budują swoją pozycję na rynku internetowym działając w tzw. obszarze premium" - czytamy w komunikacie Grupy TVN - "Drugi obszar rynku internetowego buduje bardzo duża liczba 38 serwisów internetowych i stron www tworzonych przez użytkowników internetu, nie zapewniający wysokiej jakości treści oraz kontekst reklamowy, która tworzy z punktu widzenia rynku reklamowego obszar non-premium/low cost".

W przyszłości portal Onet.pl oraz platforma ‘n’ będą używane do promocji treści telewizyjnych, które produkuje i nadaje Grupa TVN. - "Zamierzamy również wzbogacić portal Onet.pl poprzez produkcję określonej treści wideo dla tego portalu oraz poprzez dostarczanie dostępu do bieżących informacji i treści o charakterze rozrywkowym produkowanych przez segment nadawania i produkcji telewizyjnej" - czytamy w sprawozdaniu finansowym.

Do takich działań należy zaliczyć ostatnio rozpoczętą współpracę między Onet.pl a TVN CNBC Biznes. W ramach współpracy część materiałów ze stacji będzie prezentowana również na serwisach Onetu.

W raporcie Grupy TVN jest też mowa o niedawno otwartej serwerowni będącej inwestycją Grupy Onet.pl, za łączną kwotę 68 mln zł w krakowskiej strefie ekonomicznej. Obecnie 25% powierzchni serwerowi jest użytkowane przez Onet, 45% jest dzierżawionych firmom zewnętrznym, a 30% jest pozostawione na przyszłe potrzeby.

Raporty finansowe Grupy TVN.