Onet dostępowy

W ostatnich dniach sierpnia Grupa Onet rozpoczęła testy usług dostępu do sieci we współpracy z Energis Polska. Onet zamierza świadczyć takie usługi jako tzw. Virtual ISP, wykorzystując infrastrukturę należącą do Energisu.

Po zakończeniu fazy testowej spółki zamierzają podpisać umowę o współpracy przy świadczeniu usług VISP. Zarząd Grupy Onet utrzymuje, że usługi taki mogą stać się znaczącym źródłem dodatkowych przychodów dla spółki. Jak na razie nie są znane bliższe szczegóły projektu.

Zobacz również: