Onet dostępowy

W ostatnich dniach sierpnia Grupa Onet rozpoczęła testy usług dostępu do sieci we współpracy z Energis Polska. Onet zamierza świadczyć takie usługi jako tzw. Virtual ISP, wykorzystując infrastrukturę należącą do Energisu.

Po zakończeniu fazy testowej spółki zamierzają podpisać umowę o współpracy przy świadczeniu usług VISP. Zarząd Grupy Onet utrzymuje, że usługi taki mogą stać się znaczącym źródłem dodatkowych przychodów dla spółki. Jak na razie nie są znane bliższe szczegóły projektu.