Oferta DT

Elektrim otrzymał od Deutsche Telekom ofertę dotyczącą Polskiej Telefonii Cyfrowej.

DT zaproponował wniesienie przez Elektrim aportem do operatora sieci ERA GSM udziałów w jego spółkach internetowych i telekomunikacyjnych. Oferta dotyczy spółek nie wchodzących w skład Elektrimu Telekomunikacji, jak RST El-Net, Elektrim TV-Tel, Telefonia Regionalna, Polish Phonesat, Elektrim Online oraz Easy Net. DT proponuje 400 mln USD za prawo do nabycia po 1 lipca 2003 r. 3,45% udziałów w podwyższonym w ten sposób kapitale PTC.

Przyjęcie przez zarząd Elektrimu oferty DT oznacza przejęcie przez niemiecki koncern kontroli nad PTC. Holding posiadałby jednak nadal ponad 40% udziałów. Faktyczną kontrolę nad Elektrimem zyska natomiast Vivendi, poprzez ogłoszenie wezwania lub objęcie nowej emisji.

Oferta DT zakłada wejście PTC na giełdę, przy poszanowaniu praw Vivendi, jako dużego udziałowca spółki. Niemcy proponują także ugodę w sporze toczącym się w Międzynarodowym Centrum Arbitrażu przy Austriackiej Izbie Handlowej pomiędzy DT, Elektrimem i Elektrimem Telekomunikacją.

Zarząd Elektrimu wydał komunikat, w którym poinformował, że analizuje ofertę i prowadzi konsultacje z akcjonariuszami.