Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Ofensywa Alcatela i Fujitsu na telefonię trzeciej generacji

Alcatel i Fujitsu zapowiadają, że już w pierwszej połowie przyszłego roku zaprezentują własne rozwiązania telefonii komórkowej trzeciej generacji.

Obie firmy utworzyły we Francji wspólne przedsiębiorstwo Evolim. Jego celem jest opracowanie rozwiązań technologicznych GPRS i UMTS. Produkty nowej spółki będą sprzedawane przez Alcatela w Europie i Fujitsu na Dalekim Wschodzie.

Evolim zatrudni około 2 tysięcy inżynierów, korzystając z doświadczeń Alcatela w łączności i Fujitsu w elektronice. Założyciele nowej firmy chcą rozwijać współpracę z największymi operatorami telefonii komórkowej w całej Europie. Na razie demonstrują swoje rozwiązania w dziedzinie UMTS w poszczególnych krajach.

.