Odsetek polskich firm z łączem broadband wypada słabo na tle UE

W 27 krajach Unii Europejskiej 92% firm miało w styczniu 2007 dostęp do internetu, o dwa punkty procentowe więcej niż w 2006 r, wynika z danych Eurostat. W zaledwie sześciu krajach procent firm które mają dostęp do internetu wynosi mniej niż 90 i nie ma wśród nich Polski. Gorzej jest z dostępem szerokopasmowym. Średnia dla UE wynosi w jego przypadku 77%, a Polska znalazła się w wąskim gronie państw, gdzie ten odsetek jest mniejszy niż 60%.

Państwa w których mniej niż 90% firm ma dostęp do sieci to: Rumunia (58%), Bułgaria (75%), Łotwa i Węgry (obydwa po 86%), Cypr (88%) oraz Litwa (89%). W Polsce penetracja internetu w firmach wynosi 92%.

Znacznie gorzej przedstawia się w odsetek łącz szerokopasmowych w polskicg firmach. Kraje w których łącz szerokopasmowych w firmach jest mniej niż 60% to Rumunia (31%), Polska i Litwa (obydwa po 53%), Łotwa (57%) i Grecja (58%).

Odsetek polskich firm z łączem broadband  wypada słabo na tle UE

Źródło: Eurostat. Opracowanie: Internet Standard. Brak danych dla Francji. Islandia i Norwegia nie są członkami Unii Europejskiej

Średnio 65% firm w UE posiada swoją stronę internetową. Najczęściej mają ją firmy ze Szwecji (85%), Danii (84%) i Holandii (79%). W Polsce swoją stronę domową ma 53% z badanych przez Eurostat firm.

Z usług outsourcingu informatycznego korzysta w UE 44% firm. Najwięcej w Danii (76%), Finlandii (70%) i na Cyprze (86%), najmniej na Węgrzech (20%), na Łotwie (21%) i w Bułgarii (22%). W Polsce wartość ta wynosi 46%.

Badanie przeprowadzono w firmach, które miały co najmniej 10 pracowników. Eurostat nie podał co rozumie przez dostęp szerokopasmowy.