OPA: Portrety użytkowników mediów

Online Publishers Association przeprowadziło badanie konsumentów, którzy korzystają z mediów. Okazało się, że użytkowników można przypisać do czterech grup: tych, którzy często są online (tzw. onlinerzy), korzystających z wielu form przekazu (wielokanałowcy), rzadko używających Internetu (mało zaangażowani) oraz preferujących tradycyjne media (offlinerzy) – podał serwis Media Post.

OPA wskazuje, że 29% respondentów badania stanowili onlinerzy – czyli użytkownicy sprawnie i często posługujący się Internetem. Aż 70% osób w tej grupie to mężczyźni, z których 40% jest w przedziale wiekowym od 18 do 34 lat, a 60% ma od 35-54 lat. Ponad połowa przedstawicieli tej grupy zaznaczyła, że polega na informacjach i usługach internetowych. 67% osób wskazało, że gdy mają do wyboru skorzystanie z wielu mediów, wolą używać Internetu.

Michael Zimbalist, szef OPA, zaznaczył w raporcie, że zwłaszcza użytkownicy w wielku od 18 do 34 lat wolą Sieć od telewizji. Zwykle spędzają ok. 21 godzin online w tygodniu (dla porównania jedynie 14 godzin przeznaczają na oglądanie telewizji).

Z kolei wielokanałowcy są grupą bardziej zróżnicowaną pod względem płci. W równej mierze w jej skład wchodzą mężczyźni jak i kobiety. 57% z nich deklaruje, że polega na informacjach znalezionych w Internecie. Kiedy jednak mają wybierać między mediami, to ponad połowa woli skorzystać z innych form przekazu niż Sieć. Wielokanałowcy to osoby, które przykładają wagę do pewnych marek, niezależnie od tego w jakim medium są pokazywane.

Kolejną grupą konsumentów są tzw. mało zaangażowani. Korzystają z Sieci jedynie kilka razy w miesiącu. 65% osób w tej grupie jest w przedziale wiekowym od 35-54 lat. Tylko 19% użytkowników deklaruje, że polega na informacjach z Sieci. Co ciekawe, ponad połowa osób w tej grupie posiada szybkie łącze internetowe.

W skład ostatniej grupy wchodzą użytkownicy, którzy bardzo rzadko korzystają z Internetu. Są to głównie kobiety (70% offlinerów to przedstawicielki płci pięknej) w wieku 35-54 lat. Nie znają się dobrze na obsłudze Sieci.

Badanie przeprowadzono na blisko 30 tys. użytkowników Sieci w wieku od 18 do 54 lat, którzy odwiedzili następujące witryny: About.com, CBS.MarketWatch, ESPN, HGTV, MSNBC, USAToday, WashingtonPost oraz Weather.com.