O projektach CPI ciąg dalszy

Czytelnicy podrzucili kolejne pytania, a my - niestety znowu za pośrednictwem rzecznika MSWiA (na szczęście e-admnistracja odeszła już od faksu) - otrzymaliśmy odpowiedzi na temat tego, co dzieje się w Centrum Projektów Informatycznych.

PESEL2 działa już na nowej platformie sprzętowo-programowej. Ile jednak jest jeszcze w tym systemie ze starego oprogramowania Jantar z lat 80.? W jakim procencie lub dla jakich funkcjonalności je pozostawiono?

System Zarządzania Bazami Danych Jantar nadal działa. Stanowi element zasilania nowej bazy PESEL2 (opartej na DB2). Wykorzystywany będzie do czasu stworzenia nowych kanałów komunikacyjnych - zasilanie bezpośrednie z gmin - co jest przedmiotem działań w ramach projektu PL.ID.

Skoro PESEL2 już działa, to dlaczego urzędnicy w gminie nie mają możliwości sprawdzenia tożsamości osoby zgłaszającej np. zagubienie dowodu na podstawie zdjęcia z OEWIUDO?

PESEL2 nie działa w gminach. Zakres projektu PESEL2 został ograniczony - w wyniku przyjęcia planu naprawczego - do modernizacji warstwy centralnej. W grudniu 2007 r. - z uwagi na znaczące opóźnienia w realizacji projektu w latach 2005-2007 - rozważano dwie możliwości: całkowitego przerwania realizacji projektu albo urealnienia jego celów i ograniczenie projektu do części, która rokuje wykonanie.

Ze względu na fakt, iż program PESEL2 jest kluczowym dla rozwoju e-administracji w Polsce oraz na to, że wprost są zależne od niego inne, ważne przedsięwzięcia IT w kraju - pl.ID, ePUAP, Komitet Sterujący podjął w grudniu 2007 r. decyzję o kontynuacji projektu. Decyzja została podjęta mimo świadomości ryzyka i faktu, że dotychczasowa realizacja była zagrożona odebraniem środków unijnych.

MSWiA opracowało plan naprawczy, który zakładał istotne ograniczenie zakresu projektu do gruntownej modernizacji infrastruktury sprzętowej centralnych rejestrów państwowych. Pomyślnie zrealizowane zadania nakreślone w ramach planu naprawczego stanowią podstawy do rozpoczęcia prac nad budową warstwy lokalnej, w tym komunikacji z gminami. Działania te zostaną realizowane w ramach projektu pl.ID.