O jakim mieście najczęściej wspomina się w Internecie?

Pierwsze miejsce pod kątem ilości publikacji w internecie uzyskała Warszawa - podaje wspólny raport NewsPoint i info-PR. Wiąże się to oczywiście z dominującą pozycją Warszawy jako miasta stołecznego. Dalsze wyniki również potwierdzają regułę, że im większe jest dane miasto, tym więcej ma w nim miejsce wydarzeń, inicjatyw kulturalnych czy zespołów sportowych oznaczonych jego nazwą, - co z kolei przekłada się na większą liczbę wzmianek w mediach.

Należy dodać, że raport obejmuje publikacje na temat 10 największych miast polskich, w których liczba mieszkańców przekracza 300 tysięcy. Pozostałe najpopularniejsze w sieci polskie miasta to: Łódź, Kraków, Wrocław, Poznań, Gdańsk, Szczecin, Bydgoszcz, Lublin i na końcu Katowice.

Raport potwierdza silną pozycję Krakowa jako kulturalnej stolicy Polski - z ilością wzmianek równą 23 tys. znalazł się on na drugim miejscu, zaraz po Warszawie. W zestawieniu wyróżnia się Lublin, który w porównaniu z Bydgoszczą i Katowicami, liczącymi podobną ilość mieszkańców jest dwukrotnie częściej niż one wzmiankowany. Zaskakuje także dość niska pozycja Łodzi, która pod względem liczby ludności jest trzecim największym miastem w Polsce, jednak pod względem ilości wzmianek prasowych znalazła się dopiero na szóstym miejscu.

Metodologia raportu

Podsumowanie przygotowano przy wykorzystaniu usługi monitorowania internetu NewsPoint (www.NewsPoint.pl). Artykuły do analizy były wyszukiwane w oparciu o jedno wybrane słowo kluczowe - nazwę miasta we wszystkich odmianach. Analizie ilościowej poddano artykuły z okresu 1 maja 2008 r. - 30 czerwca 2008 r.