Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

O 45% wzrośnie liczba marketingowych e-maili wysyłanych przez Jet.Mail

W pierwszym półroczu za pomocą systemu Jet.Mail wysłano prawie 29 milionów maili, do końca roku może ich być nawet 57 milionów. W porównaniu z rokiem ubiegłym to wzrost o 45% - donosi raport przygotowany przez Interactive Marketing Partner.

W 2005 roku wzrost liczby wysyłanych maili w ramach kampanii mailingowych w stosunku do roku 2004 wyniósł 150%. Według szacunków, w 2006 roku dynamika ta wyniesie około 45%.

Trendy roczne wskazują, że najmniejsza liczba wysyłek dokonywana jest w pierwszych miesiącach roku oraz w okresie przedwakacyjnym. Pod koniec roku liczba wysyłek jest najwyższa, co można być związane z okresem przedświątecznym oraz zamykaniem budżetów reklamowych.

Wysyłane emaile można podzielić na wysyłki reklamowe oraz newslettery. W ramach kampanii mailingowych stale wzrasta znaczenie newsletterów na rzecz wysyłek reklamowych. W pierwszym półroczu 2005 newslettery stanowiły 57% wszystkich wysyłanych maili, natomiast w analogicznym okresie bieżącego roku stanowią one już 65%. Odpowiednio wysyłki reklamowe obejmowały 43% i 35% wysyłanych maili.

38% internautów otwiera otrzymane newslettery, a 26,3% osób otwiera maile reklamowe. Ogólna liczba otwieranych maili reklamowych, które internauci otrzymują w ramach wysyłek, jest znacznie większa niż liczba unikalnych otwarć. Oznacza to, że internauci przechowują interesujące reklamy i wracają do nich po jakimś czasie. Coraz większe znaczenie ma personalizacja emaili, czyli dopasowywanie ich treści do odbiorcy. Takie podejście jest możliwe dzięki gromadzeniu coraz większej ilości informacji o odbiorcach emailingu. W pierwszej połowie 2006 roku 64% wysyłek newsletterów to właśnie wysyłki spersonalizowane.

Dane te warto zestawić z wynikami badania przeprowadzonego przez Gemius SA, według którego 87% internautów otrzymało reklamy za pośrednictwem poczty elektronicznej. Większość z ankietowanych (57,8%) powiedziała, że ma do tego typu listów stosunek negatywny - z tego co trzeci respondent zdecydowanie negatywny, zaś co czwarty raczej negatywny.

Raport przygotowany przez Interactive Marketing Partner na podstawie danych systemu Jet.Mail pokazuje stały wzrost zainteresowania emailingiem zarówno ze strony przedsiębiorców jak i internautów. W przyszłości można spodziewać się dalszego rozwoju newsletterów dopasowanych do potrzeb odbiorców (czyli tergetowanie behawioralne i personalizacja).

Całość raportu dostępna jest na stronie jetmail.pl.