Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Nowy wskaźnik dla high-tech

Grupa Union Investment utworzyła specjalny barometr giełdowy Web-Welt-Index (WWI) dla największych przedsiębiorstw internetowych. W skład WWI weszły: Amazon, Ebay, Exodus, Doublclick, Verisign, Yahoo, AOL, RealNetworks, Entrust, Checkpoint, Inktomi, Cisco Systems, Sun Microsystems, Internet Capital Group, Commerce One.

WWI - podawany w dolarach amerykańskich - liczony jest od 1 kwietnia 1999 roku. Uwzględnia zarówno zmiany kursu, dywidendy jak i prawa poboru. Przy obliczaniu WWI nie bierze się pod uwagę wielkości spółki – indeks jest zrównoważony.

W trakcie ostatniego tygodnia, gdy Nasdaq stracił 8,0 procenta, WWI stracił na wartości 10,3 procenta.