Nowy wskaźnik dla high-tech

Grupa Union Investment utworzyła specjalny barometr giełdowy Web-Welt-Index (WWI) dla największych przedsiębiorstw internetowych. W skład WWI weszły: Amazon, Ebay, Exodus, Doublclick, Verisign, Yahoo, AOL, RealNetworks, Entrust, Checkpoint, Inktomi, Cisco Systems, Sun Microsystems, Internet Capital Group, Commerce One.

WWI - podawany w dolarach amerykańskich - liczony jest od 1 kwietnia 1999 roku. Uwzględnia zarówno zmiany kursu, dywidendy jak i prawa poboru. Przy obliczaniu WWI nie bierze się pod uwagę wielkości spółki – indeks jest zrównoważony.

W trakcie ostatniego tygodnia, gdy Nasdaq stracił 8,0 procenta, WWI stracił na wartości 10,3 procenta.