Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Nowy przewodniczący Rady Telekomunikacji

Józef Modelski został nowym przewodniczącym Rady Telekomunikacji. Nominację na stanowisko wręczył mu wczoraj sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury Wojciech Hałka.

Prof. dr hab. Józef Wiesław Modelski urodził się w 1949 r. Jest Dyrektorem Instytutu Radioelektroniki na Politechnice Warszawskiej. Od 25 lipca 2002 roku jest członkiem Rady Telekomunikacji przy prezesie URTIP.

Rada Telekomunikacji jest organem opiniodawczo-doradczym prezesa URTiP w sprawach działalności telekomunikacyjnej, gospodarki zasobami częstotliwości oraz spełniania wymagań dotyczących kompatybilności elektromagnetycznej. Rada wyraża opinie w sprawach wniesionych przez ministra infrastruktury oraz przez prezesa URTiP. Rada może też z własnej inicjatywy przedstawiać opinie w większości spraw należących do zadań prezesa URTiP.

Modelski został powołany przez premiera RP na wniosek prezesa URTiP Witolda Grabosia 25 września 2003 r. Jednocześnie prezes Rady Ministrów odwołał z tej funkcji Krzysztofa Kwietnia.