Nowe zadania dla zombie?

Komputery domowe ze stałym połączeniem szerokopasmowym do Internetu mogą być dość łatwo zaatakowane przez wormy lub trojany, które zamienią je w 'komputery zombie' używane przez spamerów do generowania spamu.

Według niektórych szacunków 80 proc. spamu jest dzisiaj generowane przez komputery zombie. Jednym z powodów, dla którego komputery domowe mogą być łatwo wykorzystane do tych celów, jest fakt, iż użytkownicy domowi często nie są tak czujni, jak działy IT w przedsiębiorstwach w zakresie utrzymywania i uaktualniania zapór ogniowych, sygnatur wirusów i stosowania innych środków ochronnych. Spamerzy dobrze o tym wiedzą i wykorzystują ten fakt jako dobrą okazję do wysyłania tą droga dużej liczby spamu trudnego do filtrowania według adresów pochodzenia.

Jakie inne zadania mogą wykonywać jeszcze zombie? Jedną z niebezpiecznych możliwości jest dystrybucja pornografii dziecięcej lub innych nielegalnych czy nieakceptowalnych treści. Wykonanie tego nie będzie wcale takie trudne. W roku 2004 biura senackie w parlamencie włoskim zostały zainfekowane wariantem robaka Rbot, który wyświetlał twardą pornografię na dużej liczbie komputerów w tych biurach. Kanadyjski raport 'Globe and Mail' przytacza przykłady, w których pornografia dziecięca może być dystrybuowana za pomocą zombie, jako metoda osłony prawdziwych ośrodków dystrybucji.

Realne niebezpieczeństwo dla nic nie podejrzewających właścicieli takich komputerów zombie związane jest z prawem jakie obowiązuje np. w Stanach Zjednoczonych. Traktuje ono posiadanie pornografii dziecięcej jako czyn nielegalny, nawet jeśli właściciel jest nieświadomy faktu istnienia jej w jego komputerze. Według tego prawa, każda osoba, której komputer zawiera takie pliki, niezależnie od intencji, popełnia przestępstwo zagrożone karą do pięciu lat więzienia. Szybki wzrost złośliwych kodów związanych z komunikatorami spowoduje zaostrzenie tego problemu, szczególnie dzięki rozprzestrzenianiu się używania konsumenckich klientów komunikatorów w przedsiębiorstwach.

Tak więc użytkownicy komputerów domowych z dostępem szerokopasmowym, powinni wykazywać się duża czujnością i regularnie skanować komputery na obecność wirusów, regularnie uaktualniać sygnatury antywirusowe, a przedsiębiorstwa powinny monitorować i kontrolować używanie komunikatorów w sieci firmowej.