Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Nowe zabezpieczenie w e-handlu

Po długo trwających badaniach australijski Customer Service Institute opracował międzynarodowy standard bezpieczeństwa handlu elektronicznego.

Nowy standard IES:2000 będzie niebawem wprowadzany przez eTick, organizację utworzoną do tego celu przez Customer Service Institute.

IES:2000 – opracowany specjalnie do zwalczania elektronicznej przestępczości – otrzymał akceptację ISAB (Międzynarodowej Komisji Akredytacji Standardów).