Nowe zabezpieczenie w e-handlu

Po długo trwających badaniach australijski Customer Service Institute opracował międzynarodowy standard bezpieczeństwa handlu elektronicznego.

Nowy standard IES:2000 będzie niebawem wprowadzany przez eTick, organizację utworzoną do tego celu przez Customer Service Institute.

IES:2000 – opracowany specjalnie do zwalczania elektronicznej przestępczości – otrzymał akceptację ISAB (Międzynarodowej Komisji Akredytacji Standardów).