Nowe technologie na autostradzie

W Katowicach utworzono Stowarzyszenie Firm Autostrady Nowych Technologii.

Powstanie stowarzyszenia jest jednym z działań, zmierzających do urzeczywistnienia idei Autostrady Nowych Technologii, popularyzowanej od 1997 roku przez Prezesa firmy 2Si Jerzego Szymurę. Organizacja zamierza zrzeszać firmy zajmujące się nie tylko informatyką, ale również najnowszymi technologiami związanymi z biologią, medycyną, przemysłem energetycznym, nanotechnologią, ochroną środowiska i innymi. Członkiem zwyczajnym stowarzyszenia może zostać jednostka gospodarcza z regionu działania organizacji.

Celem stowarzyszenia jest – jak napisano w komunikacie – ”promocja potencjału intelektualnego i technologicznego makroregionu południowego Polski”, obejmującego województwa rozciągnięte wzdłuż autostrady A4 - małopolskiego, śląskiego, opolskiego i dolnośląskiego.

Na spotkaniu założycielskim wybrano władze stowarzyszenia. Prezesem został Piotr Fuglewicz (TiP), sekretarzem Marta Sobieszek (2Si), członkami Ignacy Miedziński (BPSC) oraz Artur Stanejko (TETA).