Nowe techniki spamerów

Nowy rodzaj spamu może wyglądać jak wiadomości przysyłane spod przyjaznych, dobrze znanych adresów poczty elektronicznej.

W opinii Johna Aycocka, naukowca z Uniwersytetu Calgary, taki rodzaj spamu może przenikać nawet przez filtry, które dzisiaj wyłapują 99 proc. spamu.

Oczekuje się, że spamerzy zaczną wyszukiwać w przesyłkach pocztowych, wysyłanych z opanowywanych przez nich komputerów zombie, wzorców, takich jak np. powszechnie używane skróty, typowe błędy składniowe lub gramatyczne oraz podpisy, i powielać te wzorce w wiadomościach spamowych wysyłanych pod te adresy. Przesyłki takie mogą stwarzać wrażenie, że pochodzą od kręgu dobrze znanych nadawców.

Opracowanie 'Spam Zombies from Outer Space', zawierające wyniki badań przeprowadzonych przez Aycocka i Nathana Friessa, pokazuje, że generowanie tak dostosowanego spamu, nie powinno dzisiaj nastręczać większych trudności, jak to miało miejsce w przeszłości. Do tej pory spamerzy skłaniali się raczej do generowania jednorodnych przesyłek masowych, które są w znacznie mniejszym stopniu dostosowywane do odbiorcy.

Do przygotowywania i generowania nowego rodzaju spamu, spamerzy mogą stosować takie techniki, jak eksploracja danych na komputerach zombie, bez wiedzy ich właścicieli.

Autorzy podkreślają w swoim opracowaniu, że jak do tej pory nie ma wyraźnych oznak, aby spamerzy używali takich technik. Warto jednak przewidywać różne możliwości, aby dostawcy produktów ochronnych odpowiednio wcześniej podejmowali prace nad dostosowaniem filtrów do nowych sztuczek spamerów.