Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Nowa strategia Ariela

Strategia Internet Group (znanej do tej pory jako Ariel – spółki, która zajmowała się produkcją butów), zakłada pozyskanie w ciągu kilkunastu miesięcy inwestora branżowego, rozwijanie handlu elektronicznego oraz uruchomienie portalu internetowego o tematyce sportowej. Na razie żadne konkretne sumy nie zostały podane.