Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Nowa aktualizacja Desktop Central do wersji 8.0123

Dostępny jest nowy ServicePack dla systemu Desktop Central. W SP 80123 pojawiły się nowe funkcje z obszaru MDM (Mobile Device Management) dla systemu Android.

  • Usuwanie danych - zespół IT może teraz zdalnie usunąć dane ze skradzionych smartfonów.
  • Zarządzanie aplikacjami mobilnymi - pracownicy IT mogą dystrybuować i zarządzać aplikacjami Android w oparciu o wymagania użytkowników.
  • Konfiguracja profili / polis - dział IT może tworzyć polisy ograniczające dostęp użytkowników do Internetu (EDGE lub dane pakietowe) i zabezpieczyć dane biznesowe przed wyciekiem.
  • Domyślne opcje uruchamiania aplikacji w tle - Firmy mogą wymusić uruchamianie niektórych aplikacji na smartphonach pracowników, aby zapewnić komunikację lub utrzymać zgodność z polityką korporacyjną.
Pobierz 30-dniową, w pełni funkcjonalną wersję trial i przetestuj rozwiązanie.

ManageEngine Desktop Central jest aplikacją zarządzającą stacjami roboczymi opartą na przeglądarce, która umożliwia zarządzanie tysiącami komputerów z centralnej lokalizacji. Kompletnie automatyzuje cykl zarządzania desktopami zaczynając od prostej konfiguracji a kończąc na skomplikowanej dyslokacji oprogramowania. Z neutralną dla sieci architekturą administrator może łatwo zarządzać komputerami w środowiskach sieciowych Windows takich jak Active Directory, Grupy Robocze czy inne usługi katalogowe.

Cena systemu Desktop Central dla 50 komputerów: 295,00 USD