Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Nominowani do tytułu Firmy Roku Polskiego Internetu: Siepomaga.pl

W dniu dzisiejszym rozpoczynamy cykl artykułów poświęconych nominowanym do tytułów Człowieka oraz Firmy Roku Polskiego Internetu. Pierwszym z opisanych nominatów w kategorii Firma Roku jest Siepomaga.pl - Internetowa Platforma Pomagania. Zapraszamy do zapoznania się z działalnością serwisu.

Nominowani do tytułu Firmy Roku Polskiego Internetu: Siepomaga.pl

Głos na najgodniejszych Waszym zdaniem nominatów w obu kategoriach oddać możecie TUTAJ.

Siepomaga.pl to portal internetowy dedykowany organizacji zbiórek publicznych według idei crowdfundingu. Serwis gromadzi z jednej strony organizacje pozarządowe zaangażowane w działalność pro publico bono, z drugiej zaś chętnych do pomocy ludzi. Siepomaga.pl pomaga potrzebującym odnaleźć koniecznych ofiarodawców, i odwrotnie - chętnym do pomocy wskazuje możliwości jej niesienia.

W ramach portalu przeprowadzonych zostało już ponad pół tysiąca akcji charytatywnych na rzecz chorych i poszkodowanych w wypadkach ludzi i zwierząt. Przez konto Siepomaga przeszło już prawie 4 miliony złotych. Liczba zarejestrowanych "pomagaczy" wyniosi już ponad 23 tysiące!

Jeżeli czujesz się na siłach i chcesz pomóc, wystarczy że przy dokonywanym przelewie wskażesz, na którą z prowadzonych zbiórek chcesz przekazać pieniądze. Maksymalnie do 5% przekazanej kwoty serwis przeznacza na utrzymanie swojej działalności, w tym kosztów własnych czy wykonywanych przelewów. Niektóre ze współpracujących z portalem banków zrezygnowały z prowizji, co w związku z tym uczyniło również Siepomaga.pl.

Jeżeli chciałbyś, aby Siepomaga zaangażowała się w pomoc dla Ciebie czy znanej Ci osoby, wystarczy opisać sytuację i wynikającą z jej zaistnienia potrzebę, a następnie przesłać ją na adres wskazany na stronie kontaktowej.

W niewątpliwie piękny projekt Siepomaga.pl zaangażowało się szereg organizacji i podmiotów, których prestiż i wsparcie finansowe dodatkowo umacniają działalność i zasięg serwisu. O działalności portalu Siepomaga.pl pisało wiele czołowych, najpopularniejszych mediów, chwaląc skuteczność, przejrzystość finansową i - przede wszystkim - szlachetność idei.

Nominacja do tytułu Firmy Roku Polskiego Internetu jest w tym kontekście oczywistym efektem świetnego pomysłu na wykorzystanie możliwości drzemiących w  sieci oraz wzorowej koordynacji potrzebujących i ofiarodawców.