Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Niemcy na czas

Niemcy są jedynym państwem Unii Europejskiej, które na czas udanie wdrożyło dyrektywę Komisji Europejskiej w sprawie podpisu elektronicznego.

Termin wprowadzenia zaleceń dokumentu European Electronic Signatures Directive był wyznaczony na 19 lipca 2001 r. Dokument Komisji zaleca „umocowanie” wszelkich rodzajów uwierzytelnienia przy przekazywaniu danych drogą elektroniczną w systemach legislacyjnych państw członkowskich. Projekt standaryzacji prawa narodowego członków Unii w tym względzie wyszedł z ICTSB (European Information and Communications Technology Standards Board) w 1999 r. Celem tej standaryzacji jest ułatwienie wykorzystania podpisu elektronicznego przy działaniach i kontaktach pomiędzy użytkownikami sieci w krajach UE.

Według Europejskiego Forum Businessu Elektronicznego EEMA, warunki przedstawione w dyrektywie spełniają obecnie jedynie Niemcy. Winą za niepowodzenie pozostałych krajów członkowskich UE, EEMA obciąża powolność procesów legislacyjnych i brak wzajemnej komunikacji.