Niemcy na czas

Niemcy są jedynym państwem Unii Europejskiej, które na czas udanie wdrożyło dyrektywę Komisji Europejskiej w sprawie podpisu elektronicznego.

Termin wprowadzenia zaleceń dokumentu European Electronic Signatures Directive był wyznaczony na 19 lipca 2001 r. Dokument Komisji zaleca „umocowanie” wszelkich rodzajów uwierzytelnienia przy przekazywaniu danych drogą elektroniczną w systemach legislacyjnych państw członkowskich. Projekt standaryzacji prawa narodowego członków Unii w tym względzie wyszedł z ICTSB (European Information and Communications Technology Standards Board) w 1999 r. Celem tej standaryzacji jest ułatwienie wykorzystania podpisu elektronicznego przy działaniach i kontaktach pomiędzy użytkownikami sieci w krajach UE.

Według Europejskiego Forum Businessu Elektronicznego EEMA, warunki przedstawione w dyrektywie spełniają obecnie jedynie Niemcy. Winą za niepowodzenie pozostałych krajów członkowskich UE, EEMA obciąża powolność procesów legislacyjnych i brak wzajemnej komunikacji.