Nielegalne treści w Sieci? Zgłoś to do NIFC Polska!

NASK uruchomił serwis www.Hotline.org.pl, którego głównym zadaniem będzie przyjmowanie i reagowania na zgłoszenia dotyczące występowania w Internecie nielegalnych treści - przede wszystkim pornografii z udziałem małoletnich. Na uruchomionej właśnie stronie dostępny jest specjalny formularz oraz numer infolinii, za pośrednictwem którego można zgłaszać do NIFC (National Initiative for Children) Polska strony WWW, chaty czy grupy usenetowe, na których publikowane są nielegalne treści.

Nielegalne treści w Sieci? Zgłoś to do NIFC Polska!
Serwis można znaleźć pod adresamihttp://Dyzurnet.pl ihttp://www.hotline.org.pl .

NIFC (National Initiative for Children) Polska to nowy, działający w ramach Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej, zespół, powołany do przyjmowania i reagowania na zgłoszenia dotyczące występowania w Internecie nielegalnych treści w rozumieniu polskiego prawa.

Jak tłumaczą przedstawiciele NASK, uruchomienie Hotline'u NIFC Polska jest konsekwencją konkursu ogłoszonego w ramach Safer Internet Action Plan; serwis jest współfinansowany przez Komisję Europejską. "Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa jako wprowadzająca Internet do Polski od dawna czuje się również współodpowiedzialna za jego rozwój i zawartość. Już od 1996 roku w ramach NASK istnieje zespół CERT Polska (Computer Emergency Response Team - początkowo jako CERT NASK), pomagający wszystkim internautom w przypadkach naruszających bezpieczeństwo w Internecie. W październiku 2003 NASK zgłosił swój akces do prowadzenia Hotline'u i po prawie rocznych negocjacjach we wrześniu 2004 roku podpisana została umowa na jego prowadzenie" - czytamy w opublikowanym na stronie oświadczeniu.

Nielegalne treści w Sieci? Zgłoś to do NIFC Polska!

Formularz zgłoszeniowy Dyżurnet.pl

Owe "nielegalne treści w rozumieniu polskiego prawa" to:

- treści pornograficzne z udziałem małoletniego poniżej 15 go roku życia

- treści propagujące publicznie faszystowski lub inny totalitarny ustrój państwa lub nawołujące do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych albo ze względu na bezwyznaniowość

- treści publicznie znieważające grupę ludności albo poszczególną osobę z powodu jej przynależności narodowej, etnicznej, rasowej, wyznaniowej albo z powodu jej bezwyznaniowości.

Strony internetowe, chaty, czy grupy newsowe zawierające wymienione wyżej treści można do Hotline'u zgłaszać na pięć sposobów:

- pocztą elektroniczną - zgłoszenia należy wysyłać na adres mailto:[email protected]

- poprzez formularz internetowy, dostępny na stronie Dyżurnet.pl

- faksem - pod numerem: 0-22 / 523-10-55

- telefonicznie - pod numerem: 0-801-615-005

- zwykłym listem - wysłanym na adres: Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa jbr, 02-796 Warszawa, ul. Wąwozowa 18 (z dopiskiem HOTLINE)

Przedstawiciele NASK zapewniają, że każde zgłoszenie może być anonimowe - jeżeli jednak zgłaszający poda swoje dane osobowe, to podlegają one ochronie przewidzianej w przepisach prawa.

Zgłoszenia, które przez pracownika Hotline'u zostaną zakwalifikowane do dalszego prowadzenia, będą przekazywane Policji. Jeśli zgłoszenia dotyczyć będą nielegalnych treści, NIFC skontaktuje się z odpowiednim dostawcą Internetu (ISP) i podejmie współpracę w celu usunięcia treści z Internetu oraz zabezpieczenia wszelkich śladów, mogących się przyczynić do ustalenia sprawcy lub sprawców umieszczenia takich treści.

Rozmowa z Mirosławem Majem, szefem działającego w ramach NASK zespołu CERT Polska

PCWK Online: Proszę powiedzieć, ile trwały przygotowania do startu serwisu?

Mirosław Maj: Pierwszy kontakt z tą problematyką mieliśmy ponad 2 lata temu, kiedy po raz pierwszy zapoznaliśmy się bliżej z założeniami Safer Internet Action Plan. W listopadzie 2003 roku złożyliśmy projekt prowadzenia hotline'u w Polsce. Został on zaakceptowany i zaczęliśmy intensywne przygotowania do jego realizacji, m.in. uczestniczyliśmy w spotkaniach INHOPE, a NASK był współorganizatorem dużej konferencji w Warszawie na temat problemu bezpiecznego korzystania z Internetu. Jak się okazało, poważne potraktowanie okresu przygotowawczego było niezwykle ważne. W trakcie tego czasu dowiedzieliśmy się o wielu specyficznych aspektach dotyczących problematyki zwalczania nielegalnych treści w sieci. Doświadczenia CERT Polska, z pozoru bliskie tej tematyce, byłyby niewystarczające.

Jakie instytucje zaangażowały się w uruchomienie hotline'u?

Całość przedsięwzięcia koordynuje NASK. Dla tej inicjatywy otrzymaliśmy oficjalne poparcie Ministerstwa Nauki i Informatyzacji, Ministerstwa Edukacji i Sportu, Komendy Głównej Policji, Biura Rzecznika Praw Dziecka, Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Fundacji Dzieci Niczyje. Z tą ostatnią organizacją z sukcesem (został zaaprobowany przez Komisje Europejską) stworzyliśmy projekt akcji uświadamiających konieczność bezpieczniejszego i świadomego korzystania z sieci (AWARENESS), który jest naturalnym uzupełnieniem działalności Hotline'u. Ze wszystkimi wspomnianymi organizacjami mamy zamiar aktywnie współpracować.

Jakie 'nielegalne treści' będą głównym 'celem' NIFC?

Niewątpliwie pornografia dziecięca.

Czy zamierzacie Państwo w jakiś sposób promować serwis? Jak?

Promowanie HL to jedno z głównych zadań dla akcji AWARENESS, o której wspominałem powyżej, np. na 8 lutego przygotowywany jest nasz udział w międzynarodowym dniu bezpiecznego Internetu. Ja osobiście mam nadzieję, że sprawa jest na tyle ważna i medialna, ze inicjatywa w dużej mierze będzie promować się sama - zainteresowanie PC World Komputera Online jest najlepszym tego przykładem.

Więcej informacji:

http://www.hotline.org.pl / http://www.dyzurnet.pl