Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Niedostępny Internet

Ok. 5% serwisów internetowych jest niedostępnych – wynika z raportu opublikowanego przez firmę analityczną Arbor Networks. Jak się ponadto okazuje – nie ma czego żałować.

Z raportu opublikowanego przez firmę analityczną Arbor Networks wynika, że na co 20 stronę internetową można trafić jedynie wpisując w polu adresowym jej dokładny URL – strony te nie są bowiem "zlinkowane" z żadnymi innymi serwisami.

Jak jednak ustalili autorzy raportu, sytuacja ta dotyczy w przeważającej części “internetowego śmiecia”. Są to na przykład witryny o “przeterminowanej zawartości”, niekiedy zawierające treści niepożądane lub zgoła zawirusowane.

Część stron pełni z kolei – niekiedy w sposób niezamierzony – rolę bramy do innych częsci Sieci. Innym zjawiskiem przyczyniającym się do niedostępności pewnych stron może być przechwycenie routera przez hackerów. “Porwane” routery są wówczas często zbyt zajęte atakowaniem innych witryn, aby działać normalnie, czyli “routować” informacje.