Niedostępny Internet

Ok. 5% serwisów internetowych jest niedostępnych – wynika z raportu opublikowanego przez firmę analityczną Arbor Networks. Jak się ponadto okazuje – nie ma czego żałować.

Z raportu opublikowanego przez firmę analityczną Arbor Networks wynika, że na co 20 stronę internetową można trafić jedynie wpisując w polu adresowym jej dokładny URL – strony te nie są bowiem "zlinkowane" z żadnymi innymi serwisami.

Jak jednak ustalili autorzy raportu, sytuacja ta dotyczy w przeważającej części “internetowego śmiecia”. Są to na przykład witryny o “przeterminowanej zawartości”, niekiedy zawierające treści niepożądane lub zgoła zawirusowane.

Część stron pełni z kolei – niekiedy w sposób niezamierzony – rolę bramy do innych częsci Sieci. Innym zjawiskiem przyczyniającym się do niedostępności pewnych stron może być przechwycenie routera przez hackerów. “Porwane” routery są wówczas często zbyt zajęte atakowaniem innych witryn, aby działać normalnie, czyli “routować” informacje.