Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Niebezpieczny Orfeusz

Symantec ostrzega internautów przed nowym, niebezpiecznym robakiem, rozprzestrzeniającym się w sieciach lokalnych. Orpheus.A może posłużyć hakerowi do wykradania z zainfekowanego komputera cennych danych.

Robak infekuje kolejne komputery, kopiując się do udostępnionych folderów w sieci lokalnej. po uruchomieniu takiego pliku uaktywni się Orpheus.A - robak zapisze swoją kopię w folderze systemowym (plik o nazwie hotplug.exe). "Insekt" dodaje również do Rejestru wpis, dzięki któremu plik ten będzie uruchamiany przy każdym starcie systemu Windows).

Orpheus.A umożliwia zdalnego użytkownikowi uzyskanie dostępu do zainfekowanej maszyny - 'napastnik' może dzięki niemu przechwytywać wszystkie znaki, wprowadzane za pomocą klawiatury (czyli np. hasła dostępu do systemu lub serwisów internetowych), zmieniać hasła użytkowników, kasować i tworzyć profile użytkowników, a także rozpocząć atak Denial of Service.

Aby usunąć Orpheus.A, należy sprawdzić system przy pomocy uaktualnionego programu antywirusowego i skasować wszystkie wykryte przez aplikację kopie robaka (niektóre programy antywirusowego mogą wykrywać robaka jako Cerberus.A.